лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління проектами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Передмова................................ 5
Розділ 1. Загальна характеристика управління проектами.... 7
1.1. Сутність проектної діяльності................... 7
1.2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту.. 12
1.3. Цілі і процеси в управлінні проектами............. 16
Розділ 2. Модель управління проектом.............. 27
2.1. Функції проектного менеджменту................ 27
2.2. Характеристика моделі управління проектами......... 28
2.3. Процедури в управлінні проектами............... 34

Розділ 3. Методичні основи планування і контролю проекту.. 37

3.1. Місце і функції планування та контролю в управлінні проектами 37
3.2. Види планів............................ 40
3.3. Сучасні тенденції в плануванні та контролі проектів...... 42

Розділ 4. Основні форми організаційної структури проектів.. 45

4.1. Базові засади створення організаційної структури проекту.. 45
4.2. Основні форми проектних структур............... 47
4.3. Переваги і проблеми матричної структури........... 55
4.4. Внутрішні організаційні структури у великих проектах.... 58

Розділ 5. Структуризація проекту.................. 66

5.1. Сутність і функції структуризації проекту............ 66
5.2. Односпрямована структуризація — створення робочої структури проекту    67
5.3. Двоспрямована структуризація та кодування проекту..... 72
5.4. Трьохспрямована структура проекту............... 79

Розділ 6. Основи сіткового і календарного планування проектів 83

6.1. Загальна характеристика і види сіткових графіків ....... 83

  1. Графіки передування: порядок побудови і показники..... 86
  2. Особливості стрілчастих графіків................ 93
  3. Переваги і додаткові можливості графіків передування.... 95
  4. Сіткове планування в умовах невизначеності.......... 98
  5. Методи скорочення тривалості виконання проекту...... 102

6.7. Календарне планування проектів................ 107
Розділ 7. Планування ресурсів і витрат.............. 111

  1. Оцінка і планування ресурсів.................. 111
  2. Побудова ресурсних гістограм................. 113
  3. Моделювання і календарне планування ресурсів........ 117
  4. Планування затрат........................ 121

Розділ 8. Контроль проекту..................... 129

  1. Модель планування і контролю проекту............ 129
  2. Методи аналізу виконання проекту............... 133
  3. Прогнозування остаточних витрат............... 136
  4. Звітування і контроль за змінами................ 139

Розділ 9. Управління якістю в проекті.............. 145
9.1. Поняття якості в контексті проектного менеджменту..... 145

9.2. Система управління якістю проекту.............. 147

9.3. Витрати на забезпечення якості проекту............ 158
Розділ 10. Управління проектними ризиками.......... 162
10.1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків  162
10.2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків.... 165

10.3. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів . 168

10.4. Управління проектними ризиками.............. 173
Розділ 11. Процедури організації проведення конкурентних
торгів (тендерів) по проекту
.............. 177

11.1. Основні положення....................... 177

11.2. Класифікація торгів....................... 182
11.3. Функції учасників торгів.................... 184
11.4. Порядок проведення підрядних торгів............ 185

Розділ 12. Управління персоналом у проектах.......... 194

12.1. Лідерство. Роль менеджера проекту ............. 194
12.2. Команда проекту........................ 198
12.3. Мотивація персоналу...................... 202

Розділ 13. Програмне забезпечення управління проектами.. 207

13.1. Загальна характеристика автоматизованих систем управління проектами    207
13.2. Microsoft Project......................... 210
13.3. Open Plan Professional...................... 212
13.4. Spider Project.......................... 219
13.5. Sure Trek Project Manager і Primavera Project Planner (P3).. 224
Предметний покажчик........................ 229
Список літератури.......................... 231

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.