лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Управління проектами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 


Л. П. БАТЕНКО
О. А. ЗАГОРОДНІХ
В. В. ЛІЩИНСЬКА

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


Київ 2003

 

 

 

 

Рецензенти:
В. Д. Рожок, д-р техн. наук, проф.
(Київський економічний інститут менеджменту)
В. П. Савчук, д-р техн. наук, проф.
(Національна металургійна академія України)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1305 від 17.06.02

 

Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В.
Б 28       Управління проектами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
ISBN 966–574–426–7
У навчальному посібнику послідовно викладено методологію управління проектами. Детально розкриваються основні складові управління проектами: побудова організаційної структури проектної команди, напрямки та зміст структуризації проектів, сутність та інструментарій сіткового, календарного та ресурсного планування, особливості планування проектного бюд­жету. Висвітлено особливості контролю та оцінки виконання проектних
робіт, підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками. Приділено увагу питанням побудови і функціонування проектної команди та програмного забезпечення управління проектами. Посібник містить теоретичні та практичні завдання для самоконтролю.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм. Може бути корисним науковцям та практикам, які займаються управлінням проектами та прагнуть поглибити свої знання у цій сфері.

ББК 65.290-2

© Л. П. Батенко, О. А. Загородніх,
В. В. Ліщинська, 2003
ІSBN 966–574–426–7                                                       © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

БАТЕНКО Людмила Павлівна
ЗАГОРОДНІХ Олександр Анатолійович
ЛІЩИНСЬКА Вікторія Валеріївна

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.