лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова цінова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Лабораторна робота № 3

«Дослідження цінової еластичності»

Завдання до лабораторної роботи

Використовуючи вихідну інформацію свого варіанта, розрахувати скориговану цінову еластичність і порівняти отримані результати з результатом розрахунку цінової еластичності без коригування.

Теоретична частина

Одним з методів дослідження цінової еластичності є проведення експериментальних досліджень у магазинах. Виконання таких експериментів має починатися з визначення вихідного стану, тобто фактичних даних про продажі в даному магазині за раніше сформованими цінами. Далі експериментатор змінює ціни досліджуваного товару і вивчає дані про зміну продажів. Якщо зміни відбуваються, то їх можна зіставити з новими рівнями цін і знайти міру чутливості купівельного попиту до цін. Однак за такої найпростішої організації експерименту існує небезпека одержати не цілком достовірні висновки. Причиною може бути збіг експерименту за часом зі зміною в рівнях якихось зовнішніх факторів, здатних вплинути на поведінку всієї сукупності покупців і тим самим на результати експерименту. Тому правильнішою є така організація магазинних експериментів, яка припускає, як пер­ший крок, дослідження фактичних даних про продажі в декількох подібних магазинах. У результаті оброблення інформації (теоретично для цього досить збирати її протягом одного тижня) виявляються два магазини, в яких структури продажів і коливання їх обсягів найбільш подібні. Потім один магазин стає полем для експерименту, пов’язаного з варіюванням цін, другий слугує контрольним об’єктом, тобто там збирається інформація про продажі за стандартних цін. Якщо в контрольному магазині відбуваються зміни звичайної картини продажів, то це дає підстави експериментатору припустити, що на ринкову поведінку всієї сукупності покупців у цей період вплинули не ціни, а якийсь інший фактор. Щоб очистити експериментально отримані дані від впливу цього зовнішнього фактора, треба скоригувати дані про продажі в експериментальному магазині в тій же пропорції, в якій змінилися продажі в контрольному магазині, і тільки потім використовувати скориговані дані для оцінювання міри чутливості покупців до змін ціни.

Порядок виконання роботи

Наприклад, для експерименту були відібрані два магазини, контрольний та експериментальний, в яких результати продажів характеризуються такими даними (у чисельнику — до, у знаменни­ку — під час експерименту):


Показник

Магазин

контрольний

експериментальний

Ціна, грн./кг

25/25

25/20

Обсяг продажів, кг

100/105

100/110

Таким чином, зниження ціни в експериментальному магазині на 5 грн. (20%) супроводжувалося зростанням місячного обсягу продажів на 10 кг (10%). Однак і в контрольному магазині обсяг продажів у тому ж місяці збільшився до 105 кг, тобто на 5 кг. У цьому випадку треба скоригувати прийнятий для розрахунків обсяг продажів у контрольному магазині, віднявши з 10 кг приросту продажів в експериментальному магазині приріст продажів у контрольному магазині, рівний 5 кг. Відповідно для оцінки чутливості до цін у даному експерименті використовуватиметься приріст продажів не в 10, а у 5 кг. І тоді, скориставшись стандартною формулою розрахун­ку коефіцієнта еластичності попиту за ціною:
,
де D0, D1 величини попиту відповідно за старої та за нової ціни;
P0, P1 відповідно стара й нова ціни, ми одержуємо коефі-
цієнт еластичності попиту, рівний 0,2195.
Якщо ж би ми не провели вищеописаного коригування, то за підсумками експерименту дійшли б висновку, що коефіцієнт еластичності попиту для даного товару дорівнює 0,4286. Отже, помилка у визначенні коефіцієнта еластичності становила б більше 90% (0,4286/0,2195 = 1,95).
Вихідні дані

 

До початку експерименту

Під час експерименту

K1

Е1

K2

Е2

1

70

78,1

81,8

86,6

2

81,4

74,1

92

95,2

3

90

82,7

92,9

96,9

4

90

96,8

105,4

111,4

5

110

114,7

112

120,8

6

58,2

51,8

64

69,6

7

30

25,6

34,7

36,3

8

70

73,9

78,2

83,7

9

75

85,2

84

93,5

10

95,4

73,6

102,5

106,7

11

89,3

98,3

101,8

107,1

12

114,2

128

124,6

134

13

55,1

37,5

64

71,2

14

35,6

47

53,1

59,5

 

76,01428571

76,23571429

85,07142857

90,89285714

                
Розрахунок еластичності попиту


Без коригування

З коригуванням

D1

90,89285714

Коригування попиту

9,057142857

D0

76,23571429

D1

81,83571429

P1

12

D0

76,23571429

P0

15

P1

12

Зміна ціни, %

– 22,22%

P0

15

Зміна попиту, %

17,54%

Зміна ціни, %

– 22,22%

Еластичність попиту

– 0,789

Зміна попиту, %

7,09%

 

 

Еластичність попиту

– 0,319 

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.