лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова цінова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

С. І. ДУГІНА

 

Маркетингова цінова політика
Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2002

 

 

 

 

Рецензенти:
А. В. Войчак, д-р екон. наук, проф.
(Міжнар. християнський ун-т — Київ)
В. М. Загорулько, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. авіаційний ун-т)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-111 від 17.01.02

 

 
Дугіна С. І.
Д 80       Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: кнеу, 2002. — 360 с.
ISBN 966–574–386–4
Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-мето­дичному посібнику розглянуто питання сутності цінової політики як сукупності прийомів і методів ціноутворення при вирішенні маркетингових проблем. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення особливостей
дослід­ження ринкової кон’юнктури в ціноутворенні. Висвітлюються методич­ні підходи до вибору цінової політики з урахуванням особливостей
конкрет­ної ринкової ситуації, а також методи оптимізації рівня цін. Особлива увага приділяється питанням розробки цінової стратегії та оцінки помилки і ризику в ціноутворенні. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприя-
тимуть розроблений для кожної теми термінологічний словник ключових по­нять, питання для перевірки знань, лабораторні роботи та практичні зав-
дання.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів,
а також практичних працівників у галузі маркетингу.
ББК 65.290-2
© С. І. Дугіна, 2002
ISBN 966–574–386–4                                                                             © КНЕУ, 2002


Навчальне видання

 

 

 

ДУГІНА Світлана Іванівна

 

Маркетингова
цінова політика

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.