лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика інвестування

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 


Б. Я. Брусіловський

 

 

 

Навчальний посібник

 

Київ 2003
                                            

 

 

Рецензенти:
О. Д. Шарапов, канд. техн. наук, проф.,
В. І. Дудчак, канд. екон. наук, доц.
(Київський національний економічний університет)
А. П. Рум’янцев, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ
Протокол № 8  від 27.02.2003 р.

 

 

          Брусіловський Б. Я.
Б 89       Інформатика інвестування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 497 с.
ISBN 966–574–414–3
У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми інформаційного забезпечення інвестиційних процесів (як теорії потоків). Певна нетрадиційність матеріалу як за змістом, так і за стилем викладу зумовлюється, по-перше, тим, що в його основу покладено абстрактну теорію систем,
а по-друге, творчим підходом автора до розкриття найскладніших економічний категорій і понять. Деяка незвичність, а часом і парадоксальність застосовуваних при цьому способів міркувань є методично виправданою, оскільки досягає головної мети навчання магістрів: формує розумову культуру, розвиває самостійність мислення й уміння приймати виважені нестандартні рішення.
Запропонований посібник буде корисним для широкого кола студентів і викладачів економічних спеціальностей, особливо в умовах переходу до нових навчальних технологій.
ББК 65.050.2

a Б. Я. Брусіловський, 2003
ІSBN 966–574–414–3                                                             a КНЕУ, 2003
Навчальне видання

 

БРУСІЛОВСЬКИЙ Борис Якович


інформатика інвестування

Навчальний посібник

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.