лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Перспективні технологічні засоби оброблення інформації

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 


ЗМІСТ

 

 

 

 

Передмова .........................................  3

І. Типова програма .................................  4

ІІ. Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни ...  7
Тема 1. Об’єктно-орієнтований підхід до створення
програмних засобів ............................  7

  1. Методичні вказівки до вивчення теми ...........  7
  2. Термінологічний словник ....................  37
  3. Практичне заняття .........................  39
  4. Навчальні завдання ........................  39
  5. Завдання для перевірки знань .................  41

Тема 2. Засоби швидкого розроблення прикладних програм ...  43
2.1. Методичні вказівки до вивчення теми ..........  43
2.2. Термінологічний словник ...................  58
2.3. Практичне заняття .........................  59
2.4. Лабораторна робота «Створення прикладних програм
з використанням інструментального засобу PowerBuilder»  59
2.5. Навчальні завдання ........................  76
2.6. Завдання для перевірки знань .................  81
Тема 3. Засоби інтеграції програмних компонентів .........  83
3.1. Методичні вказівки до вивчення теми ..........  83
3.2. Термінологічний словник ...................  102
3.3. Практичне заняття ........................  103
3.4. Завдання для перевірки знань ................  103
Тема 4. Засоби доступу до баз даних ....................  104
4.1. Методичні вказівки до вивчення теми .........  104
4.2. Термінологічний словник ...................  114
4.3. Практичне заняття ........................  115
4.4. Навчальні завдання .......................  116
4.5. Завдання для перевірки знань ................  120
Тема 5. Технології Internet та Іntranet ...................  121
5.1. Методичні вказівки до вивчення до теми .......  121
5.2. Термінологічний словник ...................  169
5.3. Практичне заняття ........................  173
5.4. Навчальні завдання .......................  173
5.5. Завдання для перевірки знань ................  174
Тема 6. Технологія оперативного аналізу даних OLAP ......  175
6.1. Методичні вказівки до вивчення теми .........  175
6.2. Термінологічний словник ...................  201
6.3. Практичне заняття ........................  201
6.4. Лабораторна робота № 1 «Оперативна аналітична
обробка даних з використанням Oracle Express» .....  202
6.5. Лабораторна робота № 2 «Використання засобів
MS Excel для оперативного аналізу даних» .........  230
6.6. Завдання для перевірки знань ................  235
Тема 7. CASE-технологія проектування програмного
забезпечення інформаційних систем ..............  236
7.1. Методичні вказівки до вивчення теми .........  236
7.2. Термінологічний словник ...................  262
7.3. Практичне заняття ........................  263
7.4. Навчальні завдання .......................  263
7.5. Завдання для перевірки знань ................  264
ІІІ. Завдання та критерії оцінювання знань
з дисципліни під час підсумкового контролю ........  265

 1. Теоретичні питання .........................  265
 2. Практичні завдання .........................  267
 3. Завдання для виконання на базах виробничої практики  269
 4. Критерії оцінювання результатів виконання прак-
  тичних завдань ..............................  269
 5. Підсумковий контроль ......................  270

Література ......................................  271

Додатки .........................................  273

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.