лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правові основи митної справи в Україні

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Ф. Л. ЖОРІН

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

(конспект курсу лекцій з програмних тем)

Навчальний посібник

 

 

 

 

Київ 2001

 

 

 

Рецензенти:
М. А. Романченко(Глухівська митниця)
С. Є. Павлов(Вадул-Сіретська митниця)
Ю. І. Крегул, А. В. Омельченко,
кандидати юрид. наук, доценти
(Київ. нац. екон. ун-т)

 

 

Рекомендовано Вченою радою КНЕУ
Протокол № 6 від 25.01.2001

 

 

 

Жорін Ф. Л.
Ж 81      Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лек­цій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: кнеу, 2001. —
248 с.
ISBN 966–574–257–4
У посібнику висвітлені основні принципові положення митного права та організації митної справи в Україні.
Розглядаються питання сучасної митної політики, запровадження мит­них процедур, митних режимів. Види і порядок нарахування митних плате­жів викладені із застосуванням історичного методу.
Автор акцентує увагу на правових засадах виявлення та боротьби з мит­ними правопорушеннями, провадження дізнання по справах на контрабанду, розгляду скарг громадян та інших звернень юридичних і фізичних осіб до митних органів.
Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів України, що вивчають загальні правові основи митної справи.
ББК 67.401
a Ф. Л. Жорін, 2001
ISBN 966–574–257–4                                                                             a КНЕУ, 2001
Навчальне видання

 

 

 

ЖОРІН Федір Лук’янович

 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

(конспект курсу лекцій з програмних тем)

Навчальний посібник

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.