лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти І НАУКИ україни
Київський національний економічний університет

 

Кіндрацька Любомира Максимівна

 

Бухгалтерський облік у банках України


Підручник

Видання друге, доповнене і перероблене

Допущено Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2001

 

Рецензенти:
В. Г. Лінник, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. екон. ун-т)
В. І. Ричаківська
, директор Департ. бух. обліку НБУ
І. Д. Фаріон, д-р екон. наук, проф.
(Терноп. акад. нар. госп-ва)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-2246 від 27.04.01

 

 

Кіндрацька Л. М.
К 41                Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 636 с.
ISBN 966–574–243–4
У підручнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку в банках і наведено докладну методику обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, із цінними паперами, обмінних в іноземній валюті, з основними засобами та нематеріальними активами, лізингових.
Теоретичний матеріал ілюструється численними практичними прикладами й таблицями, що сприятиме поглибленому його засвоєнню.
Ураховано всі зміни, що сталися в обліковій політиці банків станом на 1 червня 2001, зокрема щодо господарських операцій і чинного плану рахунків.
Для студентів, які вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік у банках», а також для найширшого кола читачів, котрі цікавляться проблемами становлення й розвитку банківської системи в Україні та банківським обліком як важ­ливим рушієм управління зазначеною системою та неодмінною умовою ефективного її функціонування в конкурентному середовищі.
ББК 65.052
a  Л. М. Кіндрацька, 2001
ISBN 966–574–243–4                                                             a  КНЕУ, 2001
Навчальне видання

 

 

Кіндрацька Любомира Максимівна

 

Бухгалтерський облік у банках України

Підручник
Видання 2-ге, доповнене і перероблене

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.