лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

1.4. Навчальні завдання
Теми доповідей

 1. Роль господарських рішень у підвищенні ефективності функ­ціонування суб’єктів економічної діяльності.
 2. Методичні основи оцінювання ефективності ГР.
 3. Напрями підвищення ефективності ГР.

Питання для дискусій

 1. Як впливають різні види рішень на ефективність функціонування підприємств?
 2. Які ви знаєте види рішень, що залежать від індивідуальних рис осіб, котрі приймають рішення?
 3. У чому полягає організаційна сутність прийнятих рішень?
 4. Поясніть, коли рішення необхідно погоджувати всередині організації, а коли — ні, та наведіть відповідні приклади.
 5. Обґрунтуйте, до якого виду можна віднести рішення щодо: купівлі акцій; купівлі державних казначейських зобов’язань; надання чергової відпустки працівникам; будівництва нового заводу; направлення працівника на підвищення кваліфікації; надання комерційного кредиту; розробки інвестиційного проекту і розроб­ки інноваційного продукту.

1.5. Завдання для перевірки знань
Тести

  • Яке визначення рішення в загальному вигляді?
  •  будь-який результат розумової діяльності людини;
  •  дії керівників у межах своїх функцій;
  •  розпорядження керівників, підкріплені колективом.
  • Класифікація ГР за прогнозованою ефективністю:
  •  неординарні;
  •  професіональні;
  •  ординарні;
  •  асинергічні;
  •  нестандартні.
  • За ступенем обов’язковості виконання ГР бувають:
  •  жорсткі;
  •  директивні;
  •  колегіальні;
  •  орієнтуючі;
  •  рекомендаційні.
  • Економічна сутність має прояв у тому, що:
  •  для розроблення та реалізації рішення підприємство повин­но мати: необхідний персонал; документи, які регламентують повноваження, права, обов’язки та відповідальність працівників і самого підприємства;
  •  для розроблення й реалізації будь-якого рішення потрібні фінансові, матеріальні та інші витрати;
  •  у можливості забезпечення персоналу, що здійснює розроблення та реалізацію рішень, необхідними технічними, інформаційними ресурсами.
  • Ефективне рішення — це:
  •  найкраще рішення відповідно до критерію (системи критеріїв) оптимальності;
  •  рішення, реалізація якого приводить до остаточних результатів;
  •  рішення, що приводить до потрібних і дієвих результатів.
  • Яке з наведених визначень підходить до форми підготовки ГР «Акт»?
  •  рішення широкого кола державних і суспільних організацій; може мати міжнародний характер;
  •  рішення щодо прийняття пропозицій про закладення угод на запропонованих в оферті умовах;
  •  рішення керівника щодо короткого ознайомлення підлеглих з подіями, які мають суспільне значення.
  • Визначте основні параметри якості ГР:
  •  повнота вирішення поставленого завдання;
  •  своєчасність рішення;
  •  гнучкість рішення;
  •  наукова обґрунтованість рішення;
  •  оптимальність рішення.
  • Яке з наведених визначень підходить до форми підготовки ГР «Угода»?
  •  рішення, що віддзеркалюють будь-які події;
  •  рішення керівника, який не наділений адміністративними функціями щодо питань технології, організації праці та техніки безпеки;
  •  рішення, яке формує загальну позитивну інфраструктуру будь-якої діяльності.
  • Соціальна ефективність за РГР (розробка господарських рішень) — це:
  •  ринкова вартість ГР, поділена на сумарні витрати на розробку господарських рішень;
  •  факт досягнення мети ГР за найменших витрат у результаті більш вдалих дій персоналу;
  •  факт досягнення мети ГР у плані задоволення соціальних потреб за коротший час для більшої кількості робітників.
  • Назвіть основну вимогу до ГР.
  •  ГР має відповідати чинному законодавству та статутним документам організації;
  •  ГР повинно мати чітку цільову спрямованість;
  •  ГР повинно мати параметри для зовнішнього та внутрішнього контролю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.