лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Контрольна робота № 11
Тема: Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

  1. Критерії прийняття рішень за умов ризику.
  2. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях.

Задача 1
Видавець звернувся до відділу маркетингу з метою визначення попиту, що очікується на книгу. Результати відділу маркетингу подано в табл. 1.
Таблиця 1
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ


Попит на книгу на три роки, кількість примірників

2000

3000

4000

5000

Імовірність

0,1

0,5

0,2

0,2

Прибуток від реалізації однієї книги становить 10 грн за од. Якщо книга не продається, збитки дорівнюють 4 грн за од. Якщо видавець не задовольняє попит, збитки становлять 2 грн за од. Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, яку кількість продукції має випускати компанія, за допомогою таких критеріїв, як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості продукції, що випускається, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа й Гурвіца.
Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.

Корисність доходу

0

10

20

35

65

100

Прибуток, тис. грн

0

10

20

30

40

50

Задача 2

П’ять інвестиційних альтернатив мають такі значення NPV і середньоквадратичні відхилення:


Проект

Очікуване значення NPV, тис. грн

Середньоквадратичне відхилення

A

15 000

300

B

3500

200

С

3700

200

D

5500

800

E

10 500

1000

Проранжируйте п’ять альтернатив від нижчого до вищого рівня ризику. Якщо ви обираєте між проектами В і С, чи потрібно використовувати коефіцієнт варіації. Чому?
Контрольна робота № 12
Тема: Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень

  1. Проектний ризик і прийняття рішень.
  2. Прийняття фінансових рішень за умов ризику.

Задача 1
Компанія випускає безалкогольний напій і розливає його в
40-літрові бочки. Змінні витрати на виробництво 1 л напою — 0,7 грн, ціна продажу — 1,50 грн. Компанія передбачає, що зрив плану постачань продукції призведе до втрати частини споживачів на довгострокову перспективу, унаслідок чого компанія буде змушена знизити ціну на 0,30 грн. Продукція, що не реалізується, має обмежений строк придатності й доходу не приносить. За останні 50 тижнів попит на продукцію розподілився так:


Попит на бочки на тиждень, шт.

3

4

5

6

7

Імовірність попиту

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, яку кількість продукції має випускати компанія, за допомогою таких критеріїв, як: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості продукції, призначеної для випуску, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа й Гурвіца.
Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.


Корисність доходу

0

10

20

35

60

100

Маржитальний прибуток, грн

0

50

100

150

200

250

Задача 2
Для деякої інвестиційної компанії відомо, що рівень її систематичного ризику — 1,3. Визначте необхідну дохідність цієї компанії, якщо вона не використовує позичкові кошти. Відомо, що безризикова ставка — 10 %, середня дохідність ринку — 15 %. Побудуйте лінію надійності ринку цієї компанії. Про що вона свідчить?
Контрольна робота № 13
Тема: Оцінка підприємницьких ризиків

  1. Якісний аналіз ризиків.

Методи кількісного аналізу ризиків.

Задача 1

Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити програмок для вистав. Вартість замовлення — 200 грн плюс 0,3 грн за одиницю. Програмки продаються по 0,6 грн за одиницю, до того ж дохід від реклами становить додатково 300 грн. З минулого досвіду відоме відвідування театру:


Відвідування, осіб

4000

4500

5000

5500

6000

Ймовірність

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

Очікується, що 30 % відвідувачів купують програмки. Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, скільки програмок необхідно замовити театру, за допомогою таких критеріїв, як: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості програмок, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа й Гурвіца.
Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.

Корисність доходу

0

10

20

35

60

100

Прибуток, тис. грн

400

500

600

700

800

900

Задача 2
Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризику — 1,4, бажає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ризику якого — 1,75. Планується, що новий інвестиційний проект у загальній структурі капіталу компанії займе 20 %.
Безризикова ставка — 9 %, середня дохідність ринку — 19 %. Визначте, якою має бути очікувана дохідність цієї компанії до й після впровадження нового проекту, якою має бути необхідна дохідність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію надійності ринку компанії. Про що вона свідчить?
Контрольна робота № 14
Тема: Основи ризик-менеджменту

  1. Особливості управління ризиками господарської діяльності.
  2. Напрями та методи ризик-менеджменту.
Задача 1

Відділ маркетингу пропонує компанії дані про сподіваний попит на програмні продукти за трьох варіантів ціни:


Сподіваний обсяг продажу

Можлива ціна за одиницю, грн

8,00

8,60

8,80

Найкращий із можливого

16 000

14 000

12 500

Найймовірніший

14 000

12 500

12 000

Найгірший з можливого

10 000

8000

6000

Імовірність найкращого та найгіршого попиту — 0,25. Постійні витрати на виробництво — 40 000 грн на рік, змінні витрати — 4 грн за одиницю.
Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, за якою ціною випускати продукцію, за допомогою таких критеріїв, як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення й коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості про­дукції, що випускається, використовуючи критерії Байєса, Валь­да, Лапласа, Севіджа й Гурвіца.
Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.


Корисність доходу

0

10

20

35

60

100

Прибуток, тис. грн

0

5

10

15

20

25

Задач

а 2Існує два варіанти інвестування 50 000 гр. од.: купівля річних облігацій корпорацій, за якими гарантовано 9 % річних (за рік вони будуть викуплені корпораціями); проект консалтингової фірми, який дає змогу вкласти 100 000 гр. од. на початку року, а наприкінці одержати виплати, які залежатимуть від стану економіки. Оцініть ступінь ризику й можливості фірми при обранні одного з цих проектів за наявності такої інформації про можливий стан економіки:

Стан економіки

Відсотки на вкладення
50 000 гр. од.

Ймовірність
частки

Глибокий спад

0 %

0,05

Невеликий спад

6 %

0,2

Середнє зростання

15 %

0,5

Невеликий прогрес

18 %

0,2

Великий прогрес

19 %

0,05

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.