лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Контрольна робота № 8
Тема: Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

  1. Теорія корисності в системі прийняття рішень.
  2. Методика побудови функцій корисності для будь-якого економічного показника.

Задача 1
Фірма є виробником молочної продукції. Один з продуктів — вершкове масло — постачається на зовнішній ринок у ящиках. Витрати на виробництво одного ящика дорівнюють 260 грн, на транспортування його замовнику — 50 грн. Фірма продає кожен ящик за ціною 540 грн. Якщо ящик з продукцією не продається протягом місяця, то фірма не одержує доходу і зазнає додаткових збитків — 45 грн за ящик.
Адміністратор має вирішити, яку кількість ящиків масла варто виробляти протягом місяця за умови, що попит на масло, виражений у кількості ящиків, планується 50, 60, 70, 80 і 90 ящиків, а відповідні ймовірності попиту дорівнюють 0,1; 0,15; 0,2; 0,35; 0,2. Зробіть прогноз щодо найкращої стратегії адміністратора, використовуючи критерії обґрунтування рішень за умов ринку та невизначеності.
Задача 2
Інвестор обирає один із двох проектів. Очікувані значення грошових потоків по кожному з них задано в табл. 1.
Визначте, який із проектів обрати, якщо норма дисконту з урахуванням ризику та інфляції становить 15 %. Обчисліть показники ефективності проектів з урахуванням ризику та інфляції. Зробіть відповідні висновки.
Таблиця 1
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПРОЕКТІВ


Роки

Проект А

Проект В

0

– 500 000

– 500 000

1

100 000

200 000

2

250 000

250 000

3

230 000

230 000

4

400 000

350 000

5

200 000

360 000

Контрольна робота № 9
Тема: Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

  1. Характеристика ризику як економічної категорії.
  2. Функції ризику підприємницької діяльності.

Задача 1
Відділ маркетингу пропонує компанії дані про очікуваний попит на програмні продукти за трьох варіантів ціни:


Очікуваний обсяг продажу

Можлива ціна за одиницю, грн

9,4

9,6

9,8

За сприятливої ситуації

16 000

14 000

12 500

Найімовірніший

14 000

12 500

12 000

За найгірших умов

10 000

8000

6000

Імовірність найкращого та найгіршого попиту — 0,25. Постійні витрати на виробництво — 40 000 грн на рік, змінні витрати — 4 грн за одиницю.
Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, за якою ціною випускати продукцію, за допомогою таких критеріїв, як: математик­не сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо ціни на продукцію, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа, Гурвіца.
Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.

Корисність доходу

0

10

20

35

60

100

Дохід, тис. грн

0

5

10

15

20

25

Задача 2

Інвестор аналізує рішення про купівлю одного з будівельних супермаркетів — А і В. Очікувані щорічні грошові потоки за кож­­ним з них наведено в табл. 1
Таблиця 1
ОЧІКУВАНІ ДОХОДИ В БУДІВЕЛЬНИХ СУПЕРМАРКЕТАХ


Торговельний центр А

Торговельний центр В

Щорічний
грошовий потік, тис. грн

Імовірність, частка

Щорічний
грошовий потік, тис. грн

Імовірність, частка

35

0,2

25

0,1

45

0,3

30

0,4

50

0,25

35

0,3

55

0,15

50

0,15

60

0,1

60

0,05

Визначте очікуване значення щорічного грошового потоку для кожного будівельного супермаркету. Який коефіцієнт варіації для кожного будівельного супермаркету та про що він свідчить? Купівля якого будівельного супермаркету має більший ризик?

Контрольна робота № 10
Тема: Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

  1. Класифікація підприємницьких ризиків.
  2. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

Задача 1
Підприємство спеціалізується на випуску газети інформаційно-реалістичного характеру. Собівартість однієї газети становить 0,3 грн, ціна реалізації — 0,9 грн. У табл. 1 наведено попит за останні 5 діб.
Таблиця 1


Попит на добу, тис. пр.

10

12

14

16

18

Імовірність

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

Якщо газету видано, але не реалізовано, то додаткові збитки становлять 0,25 грн за одиницю. Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, яку кількість газет випускати, за допомогою таких критеріїв, як: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо оптимальної кількості газет, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа та Гурвіца. Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.


Корисність доходу

0

10

20

35

60

100

Прибуток, грн

0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

Задача 2

Вартість науково-дослідного проекту — 350 тис. дол. За оцінками експертів, прибуток від успішної реалізації проекту становить 140 тис. дол. Оцініть ступінь ризику та очікувані результати проекту на підставі інформації, поданої в табл. 2.
Таблиця 2
СТУПІНЬ РИЗИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНІХ ПРОЕКТІВ


Попередні проекти

Ступінь ризику, коефіцієнт b, %

А

25

В

30

С

20

Д

40

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.