лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задача 2
Магазин продає вроздріб молочні продукти. Комерційний директор магазину повинен визначити, скільки бідонів сметани варто закупити у виробника для торгівля протягом тижня. Ймовірність того, що попит на сметану протягом тижня буде 7, 8, 9 чи 10 бідонів, дорівнює відповідно 0,2; 0,2; 0,5; 0,1. Затрати на купі-
влю одного бідона сметани обходяться магазину в 280 грн, а продається сметана за ціною 400 грн за бідон. Якщо сметана не продається протягом тижня, вона псується і магазин зазнає додаткових збитків у розмірі 15 грн за бідон, який було закуплено і передбачається повернути на молокопереробний завод. Потрібно побудувати платіжну матрицю доходів і визначити, скільки бідонів сметани бажано закуповувати для  продажу за допомогою таких критеріїв, як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.
Контрольна робота № 3
Тема: Особливості прийняття рішень господарської діяльності

  1. Основні моделі та засоби прийняття господарських рішень.
  2. Характер та умови прийняття рішень.

Задача 1
Розрахуйте ступінь соціального ризику та оцініть можливу кількість будь-яких соціальних конфліктів за умови, що в 2005 р. передбачається реалізувати 3 проекти.
Таблиця 1


Рік

Кількість проектів

Виникнення соціальних конфліктів, кількість

з приводу
реалізації проекту

між керівником
проекту та виконавцями

усередині
проектних груп

2001

5

10

5

21

2002

2

3

7

15

2003

3

6

3

17

2004

4

7

2

12

Задача 2
При маргариновому заводі планується відкрити фірмовий магазин. Вирішується питання про його масштаби. Якщо ринок буде сприятливим, то великий магазин за рік принесе прибуток у 60 тис. грн, а маленький — 30 тис. грн. За несприятливого ринку завод утратить 40 тис. грн, якщо буде відкрито великий магазин, і 20 тис. грн — якщо маленький. Не маючи додаткової інформації, комерційний директор оцінює ймовірність сприят­ливого ринку як 0,6. Консультаційна фірма готова надати до­даткову інформацію про те, чи буде ринок сприятливим, чи ні. Послуги фірми коштують 13 тис. грн. Позитивний результат обстеження консультаційною фірмою гарантує сприятливий ринок з імовірністю 0,8. За негативного результату ринок може виявитися сприятливим з імовірністю 0,3. Побудуйте «дерево рішень» і визначте: найкраще рішення без додаткового обстеження ринку, використовуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; найкраще рішення з додатковим обстеженням ринку, використовуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; доцільність замовлення консультаційній фірмі додаткової інфор­мації, що уточнює кон’юнктуру ринку; очікувану цінність точної інформації.
Контрольна робота № 4
Тема: Особливості прийняття рішень господарської діяльності

  1. Закони, що впливають на прийняття рішень.
  2. Обґрунтування рішень господарської діяльності.

Задача 1
Оцініть ступінь ризику зниження рентабельності інвестиційних проектів. Зробіть висновок щодо вибору кращого інвестиційного проекту.
Таблиця 1


Проект

Проект А

Проект Б

Рентабельність, %

20

25

10

15

15

20

25

10

Задача 2
Виробник звернувся у відділ маркетингу, щоб з’ясувати сподіваний попит на товар. Дослідження відділу маркетингу показали: імовірність того, що попит становитиме 1500 од. товару, — 0,15; 3500—0,5; 5500—0,25; 8500—0,10. Відхилення від цих рівнів призводить до додаткових витрат (через перевищення пропозиції над попитом — 0,9 грн, (через неповне задоволення попиту — 1,5 грн за одиницю. Дохід від виробництва — 12 грн за одиницю). Визначте, скільки виробити продукції, за допомогою критерію сподіваного доходу; побудуйте два графіки корисності та визначте за ними ставлення до ризику обох директорів; розрахуйте корисність доходів для кожного директора та скільки одиниць продукції потрібно випустити з погляду кожного директора за правилом сподіваної корисності.
Для прийняття рішення виробнику потрібно врахувати думку директора з маркетингу та фінансового директора стосовно їхньої корисності різних сум доходів (табл. 1).
Таблиця 1
КОРИСНІСТЬ ДОХОДІВ ДИРЕКТОРА З МАРКЕТИНГУ
ТА ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

 

Директор з маркетингу

Фінансовий директор

Дохід, тис. грн

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

Корисність доходів

0

14

32

60

100

0

45

72

92

100

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.