лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задачі

Приклади задач


Задача 8.1 [51]. Оцінювання ефективності страхування. У результаті аналізу проекту за стандартною методикою ЮНІДО було отримано такі його характеристики: початкове фінансування проекту становить 100 млн дол. США; інтервал планування — 1 рік; проект починає приносити прибуток через два роки в розмірі 30 млн дол. щороку; орієнтовний час життя проекту — 15 років; після закінчення проекту залишкова вартість фондів становитиме 10 млн дол. США; ставка дисконту дорівнює 19 %.
Розрахуємо NPVR без урахування страхування. Дані проекту й результати розрахунку наведено в табл. 8.1.
Таблиця 8.1
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ NPV ПРОЕКТУ
БЕЗ УРАХУВАННЯ СТРАХУВАННЯ


Номер
інтервалу
планування

Чистий потік коштів (NCF), млн дол. США

Чинник дисконтування, DF

Розрахунок внеску в чисту поточну вартість від кожного інтервалу (NCF? DF), млн дол. США

1

– 100

1,000

– 100,00

2

0

0,840

0,00

3

30

0,706

21,18

4

30

0,593

17,80

5

30

0,499

14,96

6

30

0,419

12,57

7

30

0,352

10,56

8

30

0,296

8,88

9

30

0,249

7,46

10

30

0,209

6,27

11

30

0,176

5,27

12

30

0,148

4,43

13

30

0,124

3,72

14

30

0,104

3,13

15

40

0,088

3,50

Разом

NPVR = 19,73

За даними табл. 8.1 чиста поточна вартість проекту становила 19,73 млн дол. США. Вона показує, наскільки привабливішим є цей проект порівняно з альтернативними проектами, що дають ефективну прибутковість 19 % річних.
Проаналізуємо параметри проекту з урахуванням страхування. Припустимо, інвестор вирішив застрахувати політичні ризики проекту в Багатобічному агентстві з гарантій інвестицій (MIGA) на таких умовах: страхування провадиться тільки від політичних ризиків; страхове покриття становить 90 % загальної суми проекту; строк страхування — 15 років; страховий тариф дорівнює 2 % суми страхування щороку; страхова премія сплачується щороку й одним платежем.
Отже, страхувальник (у цьому разі інвестор) щороку повинен сплачувати страховий внесок у такому розмірі: 100 · 0,9 · 0,02 = 1,8 млн дол.
Сплата страхової премії зменшує прибуток проекту. До того ж необхідно врахувати, що сплата страхової премії провадиться на початку інтервалу планування.
Водночас, як було показано в попередньому прикладі, страхування політичних ризиків зменшує ставку дисконту на 2,1 %. Ураховуючи те, що страхування покриває тільки 90 % вартості проекту, одержуємо зменшення ставки дисконту на таку величину: 2,1 · 0,9 = 1,9 %.
З урахуванням страхування характеристики проекту змінилися: початкове фінансування проекту становить 101,8 млн дол. США; інтервал планування — 1 рік; проект починає приносити прибуток через два роки в розмірі 28,2 млн дол. США щороку; орієнтовний час життя проекту — 15 років; після закінчення проекту залишкова вартість фондів має дорівнювати 10 млн дол. США; ставка дисконту становить 17,1 %.
Розв’язання
Обчислимо NPV з урахуванням страхування. Дані проекту й результати розрахунку наведено в табл. 8.2.
За даними табл. 8.2 чиста поточна вартість проекту становить тепер 20,50 млн дол. США. Якщо порівняти цю суму з результатами, отриманими без урахування страхування, то можна зазначити збільшення чистої поточної вартості проекту на 4 %. У цьому разі страхування перевищує комерційну привабливість проекту та є економічно доцільним.
Таблиця 8.2
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ NPV ПРОЕКТУ
З УРАХУВАННЯМ СТРАХУВАННЯ


Номер
інтервалу
планування

Чистий потік
коштів (NCF),
млн дол. США

Фактор
дисконтування, DFV

Розрахунок внеску в чисту
поточну вартість від кожного
інтервалу (NCF*DF),
млн дол. США

1

– 101,8

1,000

– 101,8

2

– 1,8

0,854

– 1,54

3

28,2

0,729

20,57

4

28,2

0,623

17,56

5

28,2

0,532

15,00

6

28,2

0,454

12,81

7

28,2

0,388

10,94

8

28,2

0,331

9,34

9

28,2

0,283

7,98

10

28,2

0,242

6,81

11

28,2

0,206

5,82

12

28,2

0,176

4,97

13

28,2

0,150

4,24

14

28,2

0,128

3,62

15

38,2

0,110

4,19

Разом

NPVR = 20,50

Задачі для розв’язання
на практичних заняттях
Задача 8.2 [10]. Фірма страхує автомобіль від викрадення на суми 5 тис. грн за один автомобіль. За статистикою імовірність викрадення автомобіля за рік становить 0,05 %. Якою має бути сума річного страхового внеску, щоб річний дохід фірми від страхування дорівнював 1 млн грн ( у середньому за рік страхується 100 автомашин)?
Задачі для самостійного розв’язання
Задача 8.3 [6]. Розробіть схему хеджування, що цілком виключає ризик кредитора завдяки страхуванню відданого під заставу майна. Умови угоди: на угоду виділяється 1 млн грн; сума надається в борг під 20 фіксованих річних процентів; страхова сума дорівнює сумі боргу; страховий тариф становить 5 % страхової суми.

Індивідуальна робота 8

Підприємницькі ризики та регулювання
їхнього ступеня (на прикладі конкретного
суб’єкта господарювання)

Орієнтовний зміст роботи

  • Коротка характеристика господарської діяльності підприємства.
  • Основні чинники внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства, які спричиняють ризики.
  • Якісний та кількісний аналіз ризиків, що супроводжують діяльність підприємства.
  • Вибір та обґрунтування найприйнятніших напрямів і методів регулювання (мінімізації, оптимізації) рівня підприємницьких ризиків.
  • Висновки.

   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.