лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задача 7.17 [51]. Планується розширити приватну клініку. Чи варто розширювати будинок на 100 місць, на 50 місць чи не проводити будівельних робіт узагалі. Якщо населення невеликого міста, у якому організована клініка, буде рости, то велика реконструкція могла б принести прибуток 250 тис. грн на рік. Незначне розширення приміщень могло б приносити 90 тис. грн прибут­ку. Якщо населення міста збільшуватися не буде, то велике розширення обійдеться в 120 тис. грн збитку, а мале — 45 тис. грн. Однак інформації про те, як буде змінюватися населення міста, немає. Статистична служба може надати інформацію про зміну чисельності населення (за 15 тис. грн). Ця інформація гарантує сприятливий ринок з імовірністю 0,6. При цьому імовірність зрос­тання чисельності населення становить 0,7; імовірність того, що чисельність населення залишиться незмінною чи буде зменшуватися, дорівнює 0,3. Побудуйте дерево рішень і визначте: найкраще рішення (без додаткового обстеження ринку), використовуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; найкраще рішення з додатковим обстеженням ринку, використовуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; доцільність замовлення консультаційній фірмі додаткової інформації, що уточнює кон’юнк­туру ринку; очікувану цінність точної інформації.


Задачі для самостійного розв’язання


Задача 7.18. На підприємстві є можливість вибору виробництва та реалізації двох наборів товарів широкого попиту з однаковим очікуваним доходом у 150 млн дол. За даними відділу маркетингу, дохід від виробництва й реалізації першого набору товарів залежить від імовірності конкретної економічної ситуації. Мають місце два однаково ймовірні доходи: 200 млн дол. у разі вдалого продажу першого набору товарів та 100 млн, якщо реалізація буде менш вдалою. Дохід від продажу другого набору товарів з імовірністю 0,9 передбачається рівним 151 млн дол, а з імовірністю 0,01 — 51 млн дол. Оцініть ризик і прийміть рішення щодо випуску обох наборів товарів.
Задача 7.19[23]. Підприємству пропонують два ризикові проекти (табл. 7.12).
Таблиця 7.12
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЗАДАЧІ 7.18


Показники

Проект 1

Проект 2

Імовірність події

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,4

Надходження, тис. грн

40

50

60

0

50

100

Ураховуючи, що фірма має фіксовані платежі за боргами — 80 тис. грн, який проект обрати підприємству й чому?
Задача 7.20 (за методом Монте-Карло).Взуттєве підприємство щодня постачає на ринок 1000 партій взуття. Фахівець зі збуту знає, що кожного дня підприємству повертають від 1 до 10 пар бракованого взуття. Оцініть, яку кількість пар бракованого взуття підприємство постачає на ринок протягом місяця в припущенні, що поява кожного з чисел від 1 до 10 рівноймовірна. Який ризик утрат фірми за тиждень, оцінений кількістю бракованих пар взуття, поставлених на ринок?
Задача 7.21 [6]. Оцініть ризик вкладення грошей у заходи з метою вибору заходу з найменшим ризиком. Захід 1. Спостерігалося 20 випадків одержання прибутку. При цьому прибуток (від грошей, укладених спочатку) у 20 % — 7 разів, 25 %— 6 разів, 15 % — 3 рази, 12 % — 4 рази. Захід 2. Спостерігалося 22 випадки одержання прибутку. При цьому прибуток у 20 % — 5 разів, 25 % — 5 разів, 15 % — 5 разів, 7 % — 3 рази, 10 % — 4 рази.
Задача 7.22. Ефективність роботи металургійного підприємства й роботи металургійної промисловості в цілому за останні 7 періодів подано в табл. 7.13.
Таблиця 7.13
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ДЛЯ ЗАДАЧІ 7.21


Ефективність роботи
металургійного підприємства (Ri)

20

10

5

– 4

5

– 3

4

Ефективність роботи
металургійної галузі (R)

30

20

10

– 5

– 8

– 10

– 8

Визначте коефіцієнт чутливості ? і зробіть висновки щодо стабільності роботи металургійного підприємства порівняно з усією металургійною промисловістю.
Задача 7.23. Підприємство одержує вироби від двох постачаль­ників А і В. Якість виробів подано в табл. 7.14. Повні втрати на усунення браку одного виробу становлять 100 грн. Вироби надходять партіями по 10 000 од. Оскільки якість виробів у постачаль­ника В гірша, він продає всю партію на 1000 грн дешевше. Побудуйте «дерево рішень» і на його підставі зробіть висновок щодо вибору оптимального постачальника для підприємства.
Таблиця 7.14
ТЕРМІН ОПЛАТИ РАХУНКІВ ПОКУПЦЕМ


Процент браку

Імовірність для постачальників

А

В

1

0,5

0,3

2

0,2

0,3

3

0,15

0,2

4

0,1

0,1

5

0,05

0,1

Задача 7.24 [51]. Фірма, що виготовляє друковану продукцію, провела аналіз ринку. Можливість сприятливого і несприятливого наслідків фірма оцінює однаково. Дослідження ринку, яке може провести експерт, коштує 18 тис. грн. Експерт вважає, що з імовірністю 0,45 ринок виявиться сприятливим. Водночас позитивного висновку сприятливі умови очікуються лише з імовірністю 0,55. За негативного висновку з імовірністю 0,3 ринок також може виявитися сприятливим. Якщо буде випущена велика партія друкованої продукції, то за сприятливого ринку прибуток становитиме 260 тис. грн, а за несприятливих умов фірма зазнає збитків у розмірі 145 тис. грн. Невелика партія у разі її успішної реалізації принесе фірмі 85 тис. грн прибутку і 45 тис. грн збитків за несприятливих зовнішніх умов. Побудуйте «дерево рішень» і визначте: найкраще рішення (без додаткового обстеження ринку), використовуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; найкраще рішення з додатковим обстеженням ринку, використовуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; доцільність замовлення консультаційній фірмі додаткової інформації, що уточнює кон’юнктуру ринку; очікувану цінність точної інформації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.