лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Задачі для розв’язання на практичних заняттях


Задача 7.6. Товариству з обмеженою відповідальністю необхідно оцінити ризик сплати купівлі товару в строк під час укладення договору постачання продукції. У товариства є статистичні дані щодо роботи з трьома своїми постійними споживачами за 10 попередніх місяців (табл. 7.5). Оберіть партнера, робота з яким буде менш ризикованою. Керівництво товариства вважає, що даних достатньо для вибору найнадійнішого партнера.
Таблиця 7.5
ТЕРМІН ОПЛАТИ РАХУНКІВ ПОКУПЦЕМ


Номер місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фірма А

70

39

58

75

80

120

70

42

50

80

Фірма В

50

63

32

89

61

45

31

51

55

50

Фірма С

60

70

30

10

30

60

70

40

70

60

Задача 7.7. Розрахуйте ступінь соціального ризику та оцініть можливу кількість будь-яких соціальних конфліктів за умови, що в 2005 р. у виробництві перебуватиме 4 картини.
Таблиця 7.6
КІЛЬКІСТЬ КОНФЛІКТІВ У 1998—2004 рр.


Рік

Кількість картин,
що знімаються

Виникнення соціальних конфліктів

з приводу
виробництва фільмів

між менеджерами
та працівниками студії

Усередині
колективу

1998

8

10

4

25

1999

5

6

2

18

2000

3

4

2

15

2001

6

7

3

17

2002

9

10

5

26

2003

2

3

2

12

2004

5

6

3

17

Задача 7.8. Комерційній фірмі, яка займається постачанням продукції, необхідно оцінити ризик того, що транспортне агент­ство, яке доставляє вантаж, вчасно здійснить постачання. У фірми є статистичні дані щодо роботи з трьома транспортними агентствами за рік (табл. 7.7). Оберіть найбільш надійного партнера.

Таблиця 7.7
ЧАС ЗАПІЗНЕННЯ ПОСТАВКИ, год

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Час
запізнення

Агентство 1

48

0

42

72

0

24

0

36

56

20

96

12

Агентство 2

24

30

30

48

24

75

60

54

48

17

66

24

Агентство 3

84

12

30

66

54

18

36

24

56

8

84

42

Задача 7.9. Фірма, яка має 3 філіали всередині однієї економіки, а також має можливість лобіювати свої інтереси, має вирішити питання про доцільність заміни податку на прибутку в розмірі 25 % податком з обігу в розмірі 3 %.
Визначте, чи це доцільно, якщо необхідні інвестиції для підтримання лобі становлять 1 млн дол. Обсяги реалізації по першій філії дорівнюють 50 млн дол. на рік (рентабельність 20 %), по другій філії — 20 млн дол. (рентабельність — 10 %), по третій філії — 30 млн дол. (рентабельність — 5 %). Ступінь ризику за лобіювання інтересів становить 10 %.
Задача 7.10. Оцініть ступінь ризику проекту та можливу суму витрат від його реалізації, якщо фірма планує розробити певний інноваційний продукт, який дасть змогу їй отримати прибуток у розмірі 500 тис. грн. Імовірність виникнення цієї ситуації становить 60 %. При цьому можливими є ситуації, коли інноваційний продукт своїми характеристиками лише на 80 % відповідатиме запланованому рівню. Імовірність цієї ситуації 30 %. З імовірністю 10 % можлива ситуація, коли новий продукт лише на 40 % задовольнятиме плановий рівень. Невідповідність інноваційного продукту запланованим характеристикам на 1 % зменшує суму прибутку на 2 %.
Задача 7.11. Визначте, за якого обсягу виробництва підприємство може досягти межі прибутку 1 млн грн, користуючись такою інформацією: постійні витрати на виробництво 1 млн од. продукції становить 4 млн грн; змінні — 6 млн грн; ступінь ризику за витратами, які необхідно здійснювати на підприємстві, — 5 %; ціна реалізації продукції за обсягу 1 млн од. продукції встановлюється на підставі 20 % - ї рентабельності.
Задача 7.12. Вартість науково-дослідного проекту — 250 тис. дол. За оцінками експертів, прибуток від успішної реалізації проекту становитиме 130 тис. дол. Оцініть ступінь ризику та очікувані результати проекту на основі інформації, поданої в табл. 7.8.
Таблиця 7.8
СТУПІНЬ РИЗИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНІХ ПРОЕКТІВ


Попередні проекти

Ступінь ризику, %

А

25

В

30

С

20

Д

40

Задача 7.13. Фірма, яка спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, має свої філії в різних країнах світу. Протягом останніх 10 років бізнес розвивався вдало, і зараз менеджери фірми вирішують питання про відкриття додаткового філіалу в одній з трьох країн (країни А, В, С), де, за оцінками маркетологів фірми, існує однаковий стабільний попит на продукцію. При цьому запропонований по кожній країні варіант характеризується такими даними (табл. 7.9).
Таблиця 7.9
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЗАДАЧІ 7.13


Країна

Обсяг інвестицій, млн дол.

Термін окупності проекту,
роки

Прибуток, протягом
першого року,
млн дол.

Ступінь
ризику, %

Країна А

5,8

1

1,2

10

Країна В

6,3

1

1,4

15

Країна С

5,5

1

1,0

5

Який із запропонованих проектів є найвигіднішим для цієї
фірми?
Задача 7.14. Для фінансування інноваційного проекту бізнесмену потрібно взяти в борг строком на один рік 150 000 тис. грн. Інвестор може позичити гроші під 15 % річних або вкласти в справу з 100 %-м поверненням суми, але під 8 % річних. З минулого досвіду інвестору відомо, що 5 % таких клієнтів позичку не повертають. Чи доцільно інвестору надати позичку бізнесмену? Розв’яжіть задачу, використовуючи «дерево рішень».
Задача 7.15. Фірма, що займається дослідженням ринку, планує розширити свою діяльність, забезпечивши комп’ютерами персонал. Проблема полягає в тому, купувати комп’ютери чи орендувати. Прогнозувати зростання масштабів діяльності фірми на найближчі чотири роки не можна, але можливо розділити його на значний, середній і незначний. Імовірність значного зростання масштабів діяльності в перший рік після установки комп’ютерів дорівнює 0,6; середнього й незначного — 0,3 та 0,1 відповідно. У наступні три роки зростання може оцінюватись як значне й незначне. Підраховано, що якщо темпи зростання значні в перший рік, то ймовірність того, що вони залишаться такими самими в наступні три роки, дорівнює 0,75. Середнє зростання першого року зміниться на незначне в наступні роки з імовірністю 0,5, а незначне залишиться таким самим з імовірністю 0,9. Суми чистої виручки, зумовлені цими змінами, наведено в табл. 7.10.
Таблиця 7.10
ДОХОДИ ВІД УПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН НА ФІРМІ


Зростання

Дохід, грн

Значне

20 000

Середнє

15 000

Незначне

10 000

Вартість комп’ютерів — 30 тис. грн. Умови оренди: первинний внесок — 15 тис. грн плюс 25 % чистої виручки на кінець року. Компанія розраховує одержувати 13 %-й річний прибуток на вкладений капітал. Прийміть рішення щодо купівлі чи оренди комп’ютерів, використавши «дерево рішень».
Задача 7.16. Керівництво підприємства має вирішити, створювати для випуску нової продукції велике виробництво, мале підприємство чи продати патент. Розмір виграшу, що його може одер­жати підприємство, залежить від сприятливих чи несприятливих умов, що склалися на ринку, оцінюваних рівномірно (табл. 7.11). Оберіть оптимальний варіант для фірми, розв’язавши задачу за допомогою «дерева рішень».
Таблиця 7.11
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЗАДАЧІ 7.16


Номер варіанта

Дії фірми

Виграш фірми залежно
від умов ринку, тис. грн

Сприятливі

Несприятливі

1

Створення великого підприємства

400 000

– 300 000

2

Створення малого підприємства

200 000

– 50 000

3

Продаж патенту

50 000

50 000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.