лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задача 7.4 [26]. Менеджеру підприємства необхідно владнати з профспілкою питання про страйк, який може принести фірмі збитки в розмірі 6 тис. грн на тиждень. Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 20 %, що призведе до втрат підприємства на фонді заробітної плати в розмірі 20 тис. грн.
Якщо підвищити заробітну плату на 10 %, то втрати підприємства становитимуть 10 тис. грн. При цьому виникне 20 %-й ризик страйку тривалістю не більша як один тиждень. Якщо ж підвищити заробітну плату на 5 %, то втрати на фонді заробітної плати знизяться до 5 тис. грн, але ймовірність виникнення страйку підвищиться до 60 %, а його тривалість у такому разі може досягнути 2 тижнів. Якщо цілком відмовити профспілці в підвищенні заробітної плати, то ризик виникнення страйку зросте до 90 %, а його тривалість може досягнути 4 тижнів.
Необхідно визначити найоптимальніший спосіб вирішення підприємством питання щодо підвищення заробітної плати.
Розв’язання

  1. Знайдемо математичні сподівання виплат для кожного варіанта рішень (табл. 7.2).

Таблиця 7.2
ОЧІКУВАНІ ВИПЛАТИ, тис. грн


Варіанти рішень

Очікувані виплати

Підвищити заробітну плату на 10 %

М (х) = ( – 10) · 0,8 + ( – 16) · 0,2 = – 11,2

Підвищити заробітну плату на 5 %

М (х) = ( – 5) · 0,4 + ( – 12) · 0,6 = – 9,2

Не підвищувати заробітну плату

М (х) = 0 + ( – 24) · 0,9 = – 21,6

  1. Для розв’язання задачі скористаємося методом «дерева рішень». Розрахунки подано на рис. 7.1.


Рис. 7.1. «Дерево рішень» для задачі 7.4:
Н — страйку не буде;
Б — страйк відбудеться.
Висновок: Результати, подані на рис. 7.1, свідчать, що підприємству доцільно погодитися на підвищення заробітної плати на 5 %.
Задача 7.5. Для визначення вихідних даних з метою побудови кривої ризику створено експертну групу, до складу якої ввійшли 4 особи.
Коефіцієнти компетентності, визначені самими експертами, наведено в табл. 7.3.
Таблиця 7.3

КОЕФІЦІЄНТИ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ

Експерти

Значення коефіцієнтів компетентності

Експерт А

Експерт Б

Експерт В

Експерт Г

Експерт А

1,00

1,00

0,95

0,97

Експерт Б

0,94

1,00

0,96

0,98

Експерт В

0,97

0,95

1,00

0,96

Експерт Г

0,96

0,94

0,98

1,00

Результати опитування експертів наведено в табл. 7.4
Таблиця 7.4

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ

Рівня втрат

Коефіцієнти ймовірностей, визначені

експертом А

експертом Б

експертом В

експертом Г

Нульовий

0,80

0,78

0,74

0,81

Очікуваний прибуток

0,15

0,14

0,16

0,15

Величина виручки

0,01

0,009

0,009

0,01

Майно підприємства

0,003

0,002

0,003

0,002

Необхідно визначити середньозважені ймовірності втрат нульового рівня, очікуваного прибутку, величини виручки та майна підприємства.
Розв’язання

  1. Визначимо середні коефіцієнти компетентності експертів за формулою

,                                  (7.5)
де  – середній коефіцієнт компетентності i-го експерта;  — значення коефіцієнтів компетентності, наданих іншими експертами і-му експерту, у тому числі власна оцінка;  — кількість експертів.
= (1,0 + 1,0 + 0,95 + 0,97) : 4 = 0,98;
= (0,94 + 1,0 + 0,96 + 0,98) : 4 = 0,83;
= (0,97 + 0,95 + 1,00 + 0,96) : 4 = 0,97;
= (0,96 + 0,94 + 0,98 + 1,0) : 4 = 0,97.

  1. Розрахуємо середньозважену величину ймовірності втрат -го рівня (BСj) за формулою компетентності

,                                  (7.6)
де  — значення ймовірності втрат j-го рівня, що визначив і-й експерт.
= (0,8 · 0,98 + 0,78 · 0,98 + 0,74 · 0,97 + 0,81 · 0,97) :
: (0,98 + 0,98 + 0,97 + 0,97) = 0,78;
= (0,15 · 0,98 + 0,14 · 0,98 + 0,16 · 0,97 + 0,15 · 0,97) :
: (0,98 + 0,98 + 0,97 + 0,97) = 0,15;
= (0,01 · 0,98 + 0,009 · 0,97 + 0,009 · 0,97 + 0,01 · 0,97) :
: (0,98 + 0,97 + 0,97 + 0,97) = 0,0095;
= (0,003 · 0,98 + 0,002 · 0,98 + 0,003 · 0,97 +
+ 0,002 · 0,97) : (0,98 + 0,98 + 0,97 + 0,97) = 0,0025.
Висновок:Середньозважена величина імовірності втрат становить: нульових — 0,78; прибутку — 0,15; виручки — 0,009; майна підприємств — 0,0025.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.