лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Задачі для розв’язання на практичних заняттях


Задача 6.3. Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризику 1,4, бажає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ризику якого — 1,75. Планується, що новий інвестиційний проект у загальній структурі капіталу компанії займе 20 %. Безризикова ставка — 9 %, середня дохідність ринку — 19 %.
Визначте, якою має бути очікувана дохідність цієї компанії до та після впровадження нового проекту, якою повинна бути необхідна дохідність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію надійності ринку компанії. Про що вона свідчить?


Таблиця 6.2
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ЗАДАЧІ 6.2з/п

Вкладення

Ефективність
портфеля,mp

Очікуваний виграш

Структура портфеля

Ризик
dp

частки

%

частки

грн

0,6

0,2

0,6

0,2

1

100

0,0

0

100

– 0,5

1,5

– 50

150

2

2

100

0,2

20

120

0,0

1,0

0

100

0

3

100

0,4

40

140

0,5

0,5

50

50

2

4

100

0,6

60

160

1,0

0,0

100

0

4

5

100

1,0

100

200

2,0

– 1,0

200

– 100

8

6

100

2,0

200

300

4,5

– 3,5

450

– 350

18

7

100

10,0

1000

1010

24,5

– 23,5

2 450

– 2350

98

8

100

100,0

10 000

10 100

249,5

– 248,5

24 950

– 24 850

998


Задача 6.4. Велика фірма вирішує питання про продаж однієї зі своїх філій, яку було придбано 10 років тому за 500 тис. грн і  яка протягом перших п’яти років приносила дохід у розмірі 700 тис. грн на рік; протягом наступних п’яти років виробничі та інші можливості філії зовсім не використовувалися фірмою, а витрати на її утримання становили 15 000 грн на рік.
Пропонується продаж цієї філії за 1 млн грн за умови, що в країні функціонування, згідно з чинним законодавством, 50 % виторгу має бути продано державі за курсом, який на 30 % менший, ніж ринковий. Якщо 1 млн грн не задовольняє фірму, визначте мінімальну ціну продажу. Протягом останніх 10 років депозитна ставка для суб’єктів підприємницької діяльності в комерційних банках становила 10 %.
Задача 6.5. Складіть портфель цінних паперів для даних, наведених у табл. 6.3
Таблиця 6.3

МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ ТА КОВАРІАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Математичне сподівання

Коваріація

і

mj

Vij

І

ІІ

ІІІ

І

11

І

8

1

 – 2

ІІ

5

ІІ

1

2

 – 1

ІІІ

3

ІІІ

 – 2

 – 1

1

Необхідно:

  • знайти структуру оптимального портфеля й відповідний ризик за умови очікуваної ефективності портфеля = 8 %;
  • визначити оптимальну структуру ризикової частини портфеля за умови, що є безризикові цінні папери з ефективністю 3 %; визначити його ефективність і ризик;
  • знайти оптимальний розподіл капіталовкладень, ефективність оптимального портфеля й ризик, якщо їх сума становить 11 000 грн, з яких третину треба вкласти в безризикові цінні папери.

Задача 6.6 [6]. Є два види цінних паперів: ризикові з ефективністю 0,6 і = 2 і безризикові з ефективністю 0,3. Інвестор має 1100 грн. Визначте структуру портфеля із заданими ефективностями 0,4 і 110; ефективність портфелів у частках і процентах; кіль­кість грошей, які передбачається одержати в результаті цих фінансових операцій; структуру портфелів у частках і гривнях;
Задачі для самостійного розв’язання

Задача 6.7. Для деякої інвестиційної компанії відомо, що рівень її систематичного ризику — 1,25. Визначте необхідну дохідність цієї компанії, якщо вона не використовує позикові кошти. Відомо, що безризикова ставка — 8 %, середня дохідність ринку — 14,5 %.

Побудуйте лінію надійності ринку цієї компанії. Про що вона свідчить?

Задача 6.8. Інвестор обирає один із двох проектів. Очікувані значення грошових потоків за кожним з них задано в табл. 6.4.
Таблиця 6.4
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ


Роки

Проект А

Проект В

1

– 300 000

– 300 000

2

100 000

200 000

3

200 000

200 000

4

200 000

200 000

5

300 000

300 000

6

300 000

400 000

Визначте, який із проектів обрати, якщо норма дисконту з урахуванням ризику та інфляції становить 15 %. Обчисліть показ­ники ефективності обох проектів з урахуванням ризику та інфляції. Зробіть відповідні висновки.
Задача 6.9. П’ять інвестиційних альтернатив мають такі значення NPV і середньоквадратичні відхилення (табл. 6.5).
Таблиця 6.5
ЗНАЧЕННЯ NPV І СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ


Проект

Очікуване значення NPV, тис. грн

Середньоквадратичне відхилення

A

1000

200

B

3000

300

С

3000

400

D

5000

700

E

10 000

900

Проранжируйте 5 альтернатив від низького до високого рівня ризику. Якщо ви обираєте між проектами В і С, чи потрібно використовувати коефіцієнт варіації? Чому?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.