лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

2. Розрахуємо цільовий прибуток на інвестиції Х:
 (тис. грн).
Утрати (третій рядок табл. 5.17) визначаємо за співвідношенням
,                                      (5.4)
наприклад, =1200 – ( – 200) = 1400 тис. грн. Від’ємні втрати (наприклад, – 525) є виграшем і жодної загрози для фір­ми не становлять.
3. Визначимо ймовірність прямих збитків за дискретним розподілом.
Це сумарна ймовірність усіх від’ємних прибутків, не враховуючи ймовірність нульового прибутку:
.
За даними табл. 5.18 встановлюємо відповідний рейтинг ризику.
Таблиця 5.18
РОЗПОДІЛ ІМОВІРНОСТЕЙ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ


Імовірність

Рейтинг

Імовірність

Рейтинг

0,00

Ризику немає

0,50 – 0,60

Високий ризик

0,01 – 0,09

Дуже низький ризик

0,61 – 0,80

Дуже високий ризик

0,10 – 0,24

Низький ризик

0,81 – 0,99

Украй високий ризик

0,25 – 0,49

Середній ризик

1,00

Гарантовані втрати

У нашому прикладі ризик прямих збитків є низьким.
4. Обчислимо ймовірність неотримання цільового прибутку на інвестиції.
Це сумарна ймовірність усіх додатних значень утрат, не враховуючи ймовірність нульових втрат:

Отже, рейтинг (за табл. 5.15) — ризик неотримання цільового прибутку вкрай високий.
5. Визначимо математичне сподівання втрат в абсолютному виразі:

6. Розрахуємо математичне сподівання втрат у відносному виразі:

7. Обчислимо математичне сподівання чистого прибутку:

8. Визначимо середньоквадратичне відхилення чистого прибутку:

9. Розрахуємо варіацію прибутку:

10. Уточнимо ймовірність прямих збитків за неперервним розподілом.
Для цього нормуємо нульове значення чистого прибутку за співвідношенням:

Отже, точка нульового прибутку міститься на 1,4 середньоквадратичного відхилення ліворуч стосовно математичного сподівання чистого прибутку. За таблицею нормального розподілу (дод. 1) знаходимо ймовірність того, що випадковий чистий прибуток буде меншим за нульове значення:

Тож, за табл. 5.18 рейтинг — ризик прямих збитків, дуже низький.
11. Уточнимо ймовірність неотримання цільового прибутку за неперервним розподілом.
Для цього нормуємо цільове значення чистого прибутку за співвідношенням:

Отже, точка цільового прибутку міститься на 0,78 середньоквадратичного відхилення праворуч стосовно математичного сподівання чистого прибутку. За таблицею нормального розподілу (дод. 1) знаходимо ймовірність того, що випадковий чистий прибуток виявиться меншим за нульове значення:

Тож за табл. 5.18 рейтинг — ризик недоотримання чистого прибутку — дуже високий.
У цілому випуск нового товару здається досить ризикованим заходом. Хоча ймовірність збитків незначна, проте дуже ймовірно, що звичайний рівень прибутку на інвестиції не буде забезпечено. Проте робити остаточні висновки щодо доцільності участі в розглядуваному проекті ще зарано. Потрібно знати, з яким співвідношенням ризику й доходу зазвичай має справу фірма та чи є це співвідношення для нового проекту гіршим (кращим) порівняно зі звичайним.
Індивідуальна робота 5.2
Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях
У сторони є дві стратегії розвитку фірми —  і  У сторони  — три: , Відомі ймовірнісні виграші сторін за використанні тієї чи іншої стратегії.
Платіжна матриця (наприклад, для сторони А)набуде такого вигляду:
                                    (5.5)
Необхідно знайти змішану (чи чисту) стратегію, у сфері якої лежить оптимальне рішення гри. Вихідні дані наведено в табл. 5.19.
Таблиця 5.19
ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ


Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

0,0

0,2

0,3

0,2

0,1

0,5

0,3

0,7

0,5

0,8

0,4

0,8

0,0

0,9

0,0

0,8

0,9

0,5

0,9

0,4

0,8

0,0

0,9

0,4

0,9

0,1

0,6

0,6

0,7

0,3

0,1

0,1

0,8

0,3

0,6

0,9

0,1

0,1

0,0

0,9

0,9

0,9

0,4

0,8

0,2

0,6

0,8

0,8

0,1

0,5

0,5

0,6

0,1

0,5

0,5

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.