лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Індивідуальна робота 5.1


Складання розподілу ймовірностей та розрахунок основних кількісних показників ризику [97]


Фірма планує розпочати виробництво нового товару. За розрахунками, ціна одиниці продукції становитиме Р грн, змінні витрати на одиницю — V грн, постійні витрати за кошторисом на рік — F тис. грн, очікуваний обсяг реалізації за планової ціни — Q тис. од. на рік. У основний та оборотний капітал укладено 1 тис. грн. Норма віддачі на інвестиції для фірми N % річних; нор­ма податку на прибуток — 25 %.
Скласти розподіл імовірностей чистого прибутку й розрахувати основні кількісні показники ризику (імовірність прямих збитків, імовірність неотримання цільового прибутку за дискретним розподілом імовірностей чистого прибутку; математичне сподівання втрат в абсолютному й відносному виразі; середньоквадратичне відхилення та варіацію прибутку; імовірність прямих збитків та імовірність неотримання цільового прибутку за непе­рервним розподілом імовірностей чистого прибутку). Вихідні дані подано в табл. 5.14.


Таблиця 5.14
ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗАДАЧ


Варіант

Р

Значення показників, необхідні для виконання розрахунків

І

N

1

40

V = 24
Р = 0,5

V = 28
р = 0,5

F = 600
р = 0,1

F = 000
р = 0,8

F = 1400
р = 0,1

Q = 100

5000

12

2

15

V = 8
Р = 0,3

V = 10
р = 0,5

V = 12
р = 0,2

F = 1500
р = 0,4

F = 1800
р = 0,6

Q = 500

15 000

8

3

50

V = 30
Р = 0,5

V = 35
р = 0,5

F = 1000

Q = 50
р = 0,1

Q = 100
р = 0,8

Q = 150
р = 0,1

9000

10

4

45

V = 25

F = 1500
р = 0,4

F = 2500
р = 0,6

Q =100
р = 0,1

Q = 150
р =0,8

Q = 200
р = 0,1

8500

12

5

35

V = 20
Р = 0,7

V = 25
р = 0,3

F = 1000
р = 0,1

F = 2000
р = 0,3

F = 3000
р = 0,3

Q = 200

9000

15

6

30

V = 17
Р = 0,2

V = 20
р = 0,5

V = 25
р = 0,3

F = 1500
р = 0,8

F = 1800
р = 0,2

Q = 300

12 000

10

7

40

V = 22
Р = 0,8

V = 26
р = 0,2

F = 1600

Q = 100
р = 0,15

Q = 150
р = 0,7

Q = 200
р = 0,15

8000

15

 

  8

25

V = 10

F = 1500
р = 0,7

F = 2500
р = 0,3

Q = 160
р = 0,3

Q = 180
р = 0,4

Q = 200
р = 0,3

700

15

9

50

V = 30
Р = 0,4

V = 35
р = 0,6

F = 1000
р = 0,6

F = 1400
р = 0,3

F = 1800
р = 0,1

Q = 100

8000

12

10

25

V = 13
р = 0,6

V = 15
р = 0,3

V = 18
р = 0,1

F = 1200
р = 0,5

F = 1600
р = 0,5

Q = 200

800

8


Методичні поради до виконання
індивідуальної роботи 5.1

Вихідні дані можуть бути, наприклад, такими, як подано у табл. 5.15.
Таблиця 5.15
ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗАДАЧ


Р

Значення показників, необхідні для виконання розрахунків

І

N

30

V = 15
Р = 0,6

V = 20
Р = 0,4

F = 2200

Q = 200
Р = 0,25

Q = 250
Р = 0,5

Q = 300
Р = 0,25

10 000

12

1. Складемо розподіл імовірностей чистого прибутку. Прибуток від реалізації (П) розраховується за формулою
                                    (5.3)
Після сплати 25 % податку в розпорядженні підприємства залишається чистий прибуток у розмірі 75 % прибутку від реалізації. У разі виникнення збитків податок на прибуток не сплачується.
Таблиця 5.16
РОЗРАХУНОК ЧИСТИХ ПРИБУТКІВ ТА ЙМОВІРНОСТЕЙ


Обсяг

1. V =15 (Р = 0,6)

2. V = 20 (Р= 0,4)

1. Q = 200
(Р = 0,25)

П1 = (30 – 15) · 200 – 2200 =
= 800;
чистий прибуток:
800 · 0,75 = 600 (тис. грн);
Р1 = 0,25 · 0,6 = 0,15

П1 = (30 – 20) · 200 – 2200 =
 = – 200;
чистий збиток:
– 200 (тис. грн);
(Р1 = 0,25 · 0,4 = 0,1)

2. Q = 250
(Р= 0,5)

П1 = (30 – 15) · 250 – 2200 =
 = 1550;
 чистий прибуток:
1500 · 0,75 = 1125 (тис. грн);
Р1 = 0,5 – 0,6 = 0,3

П1 = (30 – 20) · 250 – 2200 =
 = 300;
чистий прибуток:
300 · 0,75 = 225 (тис. грн);
(Р1 = 0,5 · 0,4 = 0,2)

3. Q = 300
(Р = 0,25)

П1 = (30 – 15) · 300
 – 2200 = 2300;
чистий прибуток:
2300 · 0,75 = 1725 (тис. грн);
Р1 = 0,25 · 0,6 = 0,15

П1 = (30 – 20) · 200 – 2200 =
 = 800;
чистий прибуток:
800 · 0,75 = 600 (тис. грн);
Р1 = 0,25 · 0,4 = 0,1

З чотирьох показників, необхідних для розрахунку прибутку від реалізації, у кожному варіанті два є випадковими, тобто можуть набувати кількох значень (з певними ймовірностями) залежно від виробництва та реалізації. У нашому прикладі це змінні витрати на одиницю продукції V (два значення) та обсяг реалізації Q (три значення). Для складання розподілу ймовірностей необхідно перебрати всі можливі комбінації значень випадкових чинників і розрахувати відповідні прибутки та їхні ймовірності (табл. 5.16).
Упорядковуємо отримані чисті прибутки за зростанням і заносимо до табл. 5.17 з відповідними ймовірностями (третій рядок «Втрати» поки що залишається вільним; його буде заповнено трохи пізніше).
Таблиця 5.17
РОЗПОДІЛ ІМОВІРНОСТЕЙ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ


Прибуток, хj, тис. грн

 – 200

225

600

600

1125

1725

Імовірність,

0,1

0,2

0,1

0,15

0,3

0,15

Втрати, , тис. грн

1400

975

600

600

75

 – 525

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.