лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 4.18
ВИБІРКОВІ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ


Корисність середньої експлуатаційної готовності обладнання

Значення показника

80

85

90

95

97

100

Корисність

0,00

0,36

0,53

0,75

0,92

1,00

Корисність питомої ваги збоїв обладнання

Значення показника

0

3

5

8

9

10

Корисність

1,00

0,82

0,65

0,50

0,21

0,00

Корисність ефективності витрат на ремонт

Значення показника

0

8

10

12

13

15

Корисність

1,0

0,7

0,6

0,4

0,2

0,0

Корисність середнього часу ліквідації збоїв

Значення показника

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

Корисність

1,00

0,75

0,50

0,35

0,15

0,00

Корисність середнього часу простоїв обладнання

Значення показника

0,00

0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

Корисність

1,0

0,9

0,8

0,6

0,4

0,0

Установлено, що ефективна робота ремонтної служби підприємства з допущеним рівнем ризику забезпечується за умови, що загальний рівень корисності не менше за 0,75. У табл. 4.19 за варіантами подано фактичні значення показників діяльності ремонт­ної служби за певний час.
Потрібно прийняти рішення, яке враховує припустимий рівень ризику, щодо ефективності роботи ремонтної служби та дійти висновку стосовно необхідності вживання заходів, спрямованих на її поліпшення. Варіант задається однією цифрою з табл. 4.19, де подано фактичні значення показників ефективної роботи обладнання на підприємстві.
Таблиця 4.19
ФАКТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕМОНТНОЇ
СЛУЖБИ ЗА ВАРІАНТАМИ


Варіант

Середня експлуатаційна готовність облад­нання, %

Питома вага збоїв обладнання, %

Ефективність витрат
на ремонт, %

Середній час ліквідації збоїв
обладнання, год

Середній час простоїв облад­нання, год

1

90

4

6,5

2,5

0,8

2

85

5

8,5

3

0,5

3

85

6

7

3

1

4

95

4,5

8

2

0,2

5

90

3

9

3

0,5

6

95

4,5

6

1,5

1,5

7

92

6

7,5

2,5

1

8

85

4

8

3

0,5

9

95

5,5

9

2

1

10

90

4,5

8,5

2,5

0,5

11

95

5

5

1

0,4

12

90

6

6

1

1

Рекомендації до виконання роботи:
1. Спочатку потрібно знайти аналітичні рівняння функцій корисності кожного показника ефективності роботи обладнання у вигляді функцій прямої лінії  за допомогою методу найменших квадратів, де  — значення відповідного показника.
2. Підставивши в аналітичні функції корисності значення показників за своїм варіантом, можна розрахувати значення корисності для кожного фактичного значення відповідного показника ефективності.
3. Знайти вагові коефіцієнти (суб’єктивні ймовірності) корисності оцінюваних показників на підставі інформації, поданої в табл. 4.17.
4. Використовуючи середньозважену формулу функції корисності щодо всіх п’яти показників ефективності роботи обладнання, розрахувати фактичний рівень корисності (за своїм варіантом з табл. 4.19) та дійти висновку, чи задовільна робота ремонтної служби із заданим рівнем ризику.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.