лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи статистики сільського господарства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМIСТ

 

Передмова .................................... 3
РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, ЗАВДАННЯ
І ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
......................... 7
1.1. Об’єкт статистики сільського господарства та його
особливості ............................. 7
1.2. Предмет і методи статистики сільського господарства ... 15
1.3. Значення та завдання статистики сільського гос-
подарства на сучасному етапі .................... 20
1.4. Сучасна організація статистики сільського гос-
подарства в Україні ........................ 25
РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИКА РОСЛИННИЦТВА ................ 31
2.1. Об’єкт, завдання та система показників статистики
рослинництва ........................... 31
2.2. Статистика посівних площ ................. 35
2.2.1. Зміст і завдання статистики посівних площ ...... 35
2.2.2. Класифікація посівних площ ............... 36
2.2.3. Основні облікові категорії посівних площ ........ 41
2.2.4. Основні напрями і методи статистичного ана-
лізу посівних площ
......................... 46
2.3. Статистика валового збору і врожайності сільськогос-
подарських культур ........................ 92
2.3.1. Предмет і завдання статистики валового
збору і врожайності сільськогосподарських культур .......
92
2.3.2. Показники врожаю і врожайності ........... 93
2.3.3. Економіко-статистичний аналіз валового збору
і врожайності
.......................... 108
2.3.3.1. Застосування абсолютних, відносних і середніх
величин для аналізу валового збору і врожайності ........
109
2.3.3.2. Аналіз валового збору і врожайності методом
статистичних групувань
..................... 124
2.3.3.3. Кореляційно-регресійний аналіз валового збору
і врожайності сільськогосподарських культур
.......... 136
2.3.3.4. Аналіз урожайності і валового збору сільськогос-
подарських культур індексним методом
............. 147
2.3.3.5. Статистичні методи аналізу динаміки валового
збору і врожайності сільськогосподарських культур
....... 165
2.3.3.6. Аналіз коливань і сталості врожайності та ва-
лового збору сільськогосподарських культур у часі і просторі
.. 175
2.4. Статистика багаторічних насаджень ............ 184
2.4.1. Сутність і завдання статистики багаторічних
насаджень ............................
184
2.4.2. Класифікація багаторічних  насаджень ........ 185
2.4.3. Система статистичних показників багато-
річних насаджень та їх аналіз
.................. 191
2.5. Статистика агротехніки .................. 212
2.5.1. Предмет і завдання статистики агротехніки ..... 212
2.5.2. Класифікація агротехнічних заходів .......... 213
2.5.3. Система статистичних показників агротех-
ніки та їх аналіз
......................... 217
2.6. Сучасна організація статистичного спостереження
рослинництва в Україні ...................... 233

РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИКА ТВАРИННИЦТВА ............... 244

3.1. Об’єкт, завдання і система показників статис-
тики тваринництва ........................ 244
3.2. Статистика кількості та складу сільськогосподар-
ських тварин ........................... 248
3.3. Показники руху і відтворення тварин ........... 254
3.4. Натуральні показники продукції тваринництва ...... 267
3.4.1. Показники продукції молока і молочної продук-
тивності тварин .........................
269
3.4.2. Показники виробництва вовни і продуктивності овець   273
3.4.3. Показники виробництва яєць і яйценосності птиці .. 276
3.4.4. Показники продукції вирощування тварин,
виробництва м’яса і м’ясної продуктивності тварин ......
277
3.4.5. Показники щільності тварин і виробництва
продукції тваринництва
..................... 286
3.5. Статистика зоотехнічнихзаходів ............. 287
3.6. Сучасна організація статистичного спостереження
тваринництва в Україні ...................... 305
3.7. Основні напрями і методи економіко-статистичного аналізу
стану і розвитку тваринництва .................. 312
3.7.1. Застосування абсолютних, відносних і середніх величин      313
3.7.2. Застосування статистичних групувань
та дисперсійного і кореляційно-регресійного аналізу .......
334
3.7.3. Індексний аналіз натуральних показників тваринництва  338
3.7.4. Статистичний аналіз динаміки натуральних
показників тваринництва
.................... 351
РОЗДІЛ 4. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА У ВАРТІСНОМУ ВИРАЗІ
......... 361
4.1. Види обліку продукції сільського господарства
та їх значення ........................... 361
4.2. Вартісні показники продукції сільського господарства .. 363
4.3. Види вартісної оцінки продукції сільськогогосподарства       375
4.4. Основні джерела статистичної інформації для визначення
вартісних показників продукції сільського господарства ..... 378
4.5. Основні напрями та методи статистичного аналізу
вартісних показників продукції сільського господарства ..... 380
РОЗДІЛ 5. МЕТОДИКА І ТЕХНІКА РОЗРАХУНКІВ СТАТИСТИЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ І МОДЕЛЕЙ ТА ПОБУДОВА СТАТИСТИЧ-
НИХ ГРАФІКІВ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМИ EXCEL
...... 404
Додатки .................................... 424

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.