лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи статистики сільського господарства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки УКраїни
Київський національний економічний університет

 

 

ЧЕКОТОВСЬКИЙ Едуард Васильович

 

ОСНОВИ СТАТИСТИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Навчальний посібник

 

 

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 


Київ 2001

 

 

 

Рецензенти:
Андрієнко В. Ю., д-р екон. наук, проф.
(Ін-т підготовки спеціалістів статистики та ринку)
Швець В. Г., д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/1031 від 22.06.2000

 

Чекотовський Е. В.
Ч 37Основи статистики сільського господарства: Навч. посіб­ник. — К.: КНЕУ, 2001. — 432 с.
ІSBN 966–574–249–3

Навчальний посібник представляє системний детальний виклад базових теоретичних, прикладних та організаційних питань статистики сільського господарства. У ньому наводиться розгорнуте визначення об’єкта, предмета і методу статистики сільського господарства, її сучасних завдань та організації в Україні, докладно розглядаються питання статистики рослинництва, тваринництва та продукції сільського господарства у вартісному виразі.
Матеріал навчального посібника подається з урахуванням методологічної та організаційної перебудови вітчизняної статистики в цілому і сільського господарства зокрема, її переходу до міжнародних стандартів і містить виклад методики проведення статистичного аналізу із застосуванням ПЕОМ на основі прикладного пакету програм EXCEL 97. Висвітлюються також існуючі методологічні розбіжності вітчизняної та міжнародної статистики сільського господарства щодо класифікацій рослинництва і тваринництва та розрахунків їх натуральних показників, а також вартісних показників продукції сільського господарства.
Розрахований на студентів економічних і сільськогосподарських навчаль­них закладів освіти І—IV рівнів акредитації. Стане у пригоді керівникам
і спеціалістам органів державної статистики, а також фахівцям агропромислового комплексу.
ББК 65.051
a Е. В. Чекотовський, 2001
ІSBN 966–574–249–3                                                             a КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

 

 

ЧЕКОТОВСЬКИЙ Едуард Васильович

 

ОСНОВИ СТАТИСТИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Навчальний посібник

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.