лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Рис. 10.3.4. Типи маркетингових структур
(а – функціональна; б – товарна; в – сегментна; г – регіональна)
Таблиця 10.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВИХ СТРУКТУР


Ознаки орієнтації маркетингової структури

Переваги

Недоліки

Функціональна

Простота, можливість чітко окреслити коло обов’язків

Кожна функціональна гру­па вважає свою місію най­важливішою

Товарна

Створюється на диверсифікованих підприємствах

Координація потребує значної уваги з боку керівництва підприємства

Сегментна

Філія спеціалізується на випуску певного товару, ураховуючи попит сегментної групи споживачів

Спостерігається дублювання функцій

Регіональна

Великі децентралізовані підприємства з багатьма ринками (транснаціональні компанії)

Виникають проблеми зв’яз­ків та координації

Рис. 10.4.1. Дивізіонально-продуктова організаційна структура
управління корпорацією «Дженерал моторз»

Рис. 10.4.2. Дивізіонально-регіональна структура корпорації

 

Рис. 10.4.3. Дивізіональна структура управління: переваги та недоліки

Рис. 10.4.4. Децентралізовані господарські підрозділи:
переваги та недоліки

Рис. 10.4.5. Організаційні форми управління продуктом

 

Рис. 10.4.6. Організаційна структура управління
за географічною ознакою: переваги та недоліки

Рис. 10.5.1. Матрична структура заводу з виготовлення вулканізаторів
в об’єднанні «Більшовик» (м. Київ)

 

Рис. 10.5.2. Матрична структура управління: переваги та недоліки

Рис. 10.5.3. Роль головної штаб-квартири фірми [5, с. 376]Рис. 10.5.4. Множинна структура управління підприємством


Визначення стратегічних видів
діяльності

 

Система зв’язку та міжфунк-
ціональної координації

 • Визначення основних функцій
 • Установлення допоміжних або підтримуючих видів діяльності (інформація, розрахунки, тренінг, юриспруденція, «паблік рилейшнз», дослідження ринку)
 • Виконання повсякденної адміністративно-господарської роботи (штатний розклад, статут, скарги, зв’язок із акціонерами)
 • Налагодження стратегічних зв’язків між видами діяльності

 

 • Дотримання принципу ієрархічності

 

 • Реалізація принципу централізації та децентралізації функцій управління
 • Формалізована система зв’язків та звітності

 

 

Можлива передача неосновних видів діяльності за межі фірми

 

Обсяг влади керівника та рівень самостійності підрозділів

 • Кожний вид діяльності у «лан­цюжку цінностей» фірми розглядати як послугу (центри прибутку)

 

 • Передача неосновних видів діяльності іншим фірмам (постачання, реклама, фінансові послуги, канали розподілу, розробка товару)

 

 • Установлення меж повноважень керівника
 • Право прийняття рішень на нижніх рівнях управління
 • Право обговорювати та вирішувати питання в рамках функціональних повноважень
 • Здійснення в разі необхідності централізованого контролю за спорідненими видами діяльності

Рис. 10.6.1. Узгодження структури зі стратегією

Рис. 10.6.2. Ознаки структуризації системи управління організацією

Рис. 10.6.3. Методика розрахунку чисельності управлінських кадрів

Рис. 10.6.4. Класифікація методів нормування
трудомісткості завдань управління

Рис. 10.6.5. Загальна схема формування організаційної структури управління на підприємстві

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.