лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рис. 7.2.2. Фактори сприяння міжфірмовому співробітництву


Види
співробітництва

 

Типовий метод
компенсації

 

 

Угода про технічне навчання 
та допомогу в освоєнні виробництва

 

Загальна фіксована ціна
за комплекс робіт

 

 

Угода про виробництво, взаємопостачання

 

Договірна націнка
на компоненти
чи готову продукцію

 

 

Патентне ліцензування

 

Ліцензійна плата у процентах
від обсягу продажу

 

 

Система договірних відносин
у розподілі товарів та послуг

 

Ліцензійна плата,
договірна націнка

 

 

Ліцензування «ноу-хау»

 

Загальна ціна, ліцензійна плата

 

 

Угода про надання консультативних послуг у сфері управління, маркетингу

 

Загальна ціна, ліцензійна плата

 

 

Дослідницький консорціум

 

Прибуток фірми-учасниці розраховується залежно
від витрат та доходів
спільного підприємства

Спільні дослідження

 

Прибуток фірми-учасниці залежить від її власних витрат
і доходів

Розробка
та спільне виробництво товару

 

Прибуток залежить від витрат фірми-учасниці
та доходів головного партнера

Спільне підприємство з часткою участі у розподілі прибутку

 

Прибуток розподіляється відповідно до частки участі, дивіденди

Рис. 7.2.3. Види міжнародного фінансового співробітництва

Етап 1. Макроаналіз

· Загальний стан економіки
· Політичне середовище
· Соціально-культурне середовище
· Науково-технічний потенціал
· Географічні та екологічні особливості

П о п е р е д н і   п е р с п е к т и в и

Етап 2. Аналіз перспектив ведення бізнесу в даній галузі

· Можливості збільшення місткості ринку для аналогічних продуктів
· Наявність та доступність маркетингової інформації
· Місткість ринку
· Стадія розвитку
· Податки

М о ж л и в і   п е р с п е к т и в и

 

Етап 3. Аналіз специфічних факторів ведення бізнесу

· Існуюча та потенційна конкуренція
· Ступінь складності, витрати, пов’язані з виходом на ринок
· Надійність маркетингової інформації
· Прогноз збуту
· Імовірність позитивного ставлення до товару
· Потенціал прибутковості

В і р о г і д н і   п е р с п е к т и в и

Етап 4. Аналіз адекватності цільових ринків потенціалу
та конкурентним перевагам фірми

П р і о р и т е т н і с т ь  ц і л ь о в и х  р и н к і в  к р а ї н

Рис 7.2.4. Етапи вибору зарубіжних ринків


Форма виходу на ринок

 

 

 

 

+                   Переваги

 

Недоліки                –

 

 

 

Експорт

 

 

 

 • Підтримка виробництва в країні
 • Мінімальний рівень додаткових витрат

 

 • Уразливість від зарубіжних протекціоністських бар’єрів
 • Чутливість до коливань валютних курсів

 

 

 

Коопераційні угоди
(ліцензування, франчайзинг)

 

 

 

 • Незначна потреба
  в інвестиціях

 

 • Мінімальний рівень реального контролю

 

 

 

Спільні підприємства

 

 

 

 • Збереження контролю
 • Потреба в менших витратах порівняно зі створенням власної виробничої філії

 

 • Необхідність деталізованої контрактної роботи
 • Складнощі в управлінні

 

 

 

Створення за рубежем власної виробничої філії

 

 

 

 

 • Забезпечення повного контролю

 

 • Потреба в значних інвестиціях

Рис. 7.2.5. Форми виходу фірми на зарубіжні ринки

Рис. 7.3.1. Види міжнародних стратегій

 

Рис. 7.3.2. Стратегії на міжнародних ринках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.