лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Проектний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

вступ ..........................................................................................................................     3
Частина 1. Методологія проектного аналізу ............................     5
Розділ 1. Базові положення проектного аналізу ........................     5
1.1. Суть і зміст проектного аналізу ..............................................................     5
1.1.1. Предмет і мета проектного аналізу ...........................................................     5
1.1.2. Еволюція проектного аналізу .....................................................................     8
1.1.3. Концепція проектного аналізу ....................................................................     9
1.1.4. Принципи проектного аналізу ....................................................................   10
Висновки ...........................................................................................................   11

  Контрольні тези і запитання ..................................................................... 12

1.2. Концепція проекту ......................................................................................   13
1.2.1. Поняття проекту .............................................................................................   13
1.2.2. Основні ознаки проекту ................................................................................   15
1.2.3. Економічна взаємозалежність проектів ...................................................   16
1.2.4. Класифікація проектів ...................................................................................   19
1.2.5. Середовище проекту .....................................................................................   22
1.2.6. Учасники проекту ..........................................................................................   25

  Висновки ........................................................................................................... 29

  Контрольні тези, запитання і завдання .................................................. 29

1.3. Життєвий цикл проекту ............................................................................   30
1.3.1. Поняття життєвого циклу проекту ............................................................   30
1.3.2. Передінвестиційна фаза проекту ...............................................................   33
1.3.3. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту ......................................   39
1.3.4. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень    43

  Висновки ........................................................................................................... 45

  Контрольні тези і запитання ..................................................................... 46

  Практичні завдання ....................................................................................... 47
Розділ 2. Інструментарій проектного аналізу ..............................   48
2.1. Концепція затрат і вигід у проектному аналізі ................................   48
2.1.1. Визначення цінності проекту ......................................................................   48
2.1.2. Поняття явних і неявних вигід і затрат .....................................................   49
2.1.3. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі ..   50
2.1.4. Визначення вигід у проектному аналізі ...................................................   53
2.1.5. Поняття затрат у проектному аналізі .......................................................   54

2.1.6Особливості визначення затрат у проектних розрахунках ...............   59

  Висновки ........................................................................................................... 63

  Контрольні тези, запитання і завдання .................................................. 64

2.2. Цінність грошей у часі ...............................................................................   64
2.2.1. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей ........................................   64
2.2.2.Номінальна та реальна процентні ставки ..............................................   67
2.2.3. Фактори, які впливають на вартість грошей ..........................................   71
Висновки ........................................................................................................... 72
Контрольні тези, запитання і практичні завдання ..............................  73
2.3. Грошовий потік.............................................................................................   75
2.3.1. Поняття грошового потоку...........................................................................   75
2.3.2. Проектний грошовий потік та його розрахунок.....................................   81
2.3.3. Особливості розрахунку проектного грошового потоку.....................   85

  Висновки ...........................................................................................................   91

  Контрольні тези і запитання .....................................................................   92

  Практичні завдання .......................................................................................   92

Розділ 3. Процедури прийняття рішень у проектному аналізі   94

3.1. Стандартні фінансові та неформальні критерії
прийняття проектних рішень
.................................................................   94
3.1.1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень.................................   94
3.1.2. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.......................   95
3.1.3. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.............. 107
3.1.4. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.......................... 109

  Висновки ..........................................................................................................  115

  Контрольні запитання ................................................................................ 115

  Практичні завдання .....................................................................................  116
3.2. Динамічний аналіз беззбитковості проекту...................................... 118
3.2.1. Управління структурою витрат за проектом......................................... 118
3.2.2. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту...................................... 121
3.2.3. Особливості визначення різних видів точки
беззбитковості проекту ...............................................................................  125
3.2.4. Використання операційного лівериджу для прийняття
проектних рішень.......................................................................................... 129
3.2.5. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін ...............  132

  Висновки ..........................................................................................................  135

  Контрольні тези і запитання ....................................................................  136

  Практичні завдання ..................................................................................... 137
  Практична ситуація .................................................................................... 138
3.3. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах
ризику та невизначеності
....................................................................... 139
3.3.1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків  139
3.3.2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків.......................... 143
3.3.3. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів................... 146

3.3.4. Методи зниження ризику............................................................................. 158

  Висновки .......................................................................................................... 162

  Контрольні тези і запитання ....................................................................  163

  Практичні завдання .....................................................................................  163
  Практична ситуація .................................................................................... 164
Частина 2. Функціональні аспекти проектного аналізу ..  165
1. Маркетинговий аналіз.................................................................................. 165
1.1. Мета і завдання маркетингового аналізу................................................... 165
1.2. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку................................. 167
1.3. Концепція попиту ринку................................................................................. 169
1.4. Аналіз ринкового середовища продукції проекту................................... 172
1.5. Розробка концепції маркетингу.................................................................... 177
Висновки ............................................................................................................. 182
Контрольні тези, запитання і завдання .................................................... 183
2. Технічний аналіз............................................................................................. 184
2.1. Мета і завдання технічного аналізу............................................................ 184
2.2. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів.......................... 185
2.3. Визначення місцезнаходження проекту та обґрунтування
вибору масштабу проекту............................................................................. 190
2.4. Вибір технології виробництва, устаткування та
ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування............................ 194
2.5. Організація підготовки та здійснення проекту.......................................... 198

  Висновки ............................................................................................................. 204

  Контрольні тези і запитання ....................................................................... 206

  Проблемна ситуація .......................................................................................  206
3. Інституційний аналіз..................................................................................... 208
3.1. Мета і завдання інституційного аналізу..................................................... 208
3.2. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект............................................ 210
3.3. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект......................................... 214

  Висновки............................................................................................................. 221

  Контрольні тези і запитання....................................................................... 222

4. Екологічний аналіз........................................................................................ 222
4.1. Мета і суть екологічного аналізу................................................................. 222
4.2. Зміст робіт з екологічного аналізу............................................................... 224
4.3. Типи впливу проекту на навколишнє середовище.................................. 228
4.4. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу
проекту на навколишнє середовище......................................................... 231

  Висновки ............................................................................................................. 239

  Контрольні тези і запитання ....................................................................... 240

  Питання для обговорення .............................................................................. 241
  Проблемна ситуація ....................................................................................... 241
5. Соціальний аналіз.......................................................................................... 243
5.1. Мета і завдання соціального аналізу.......................................................... 243
5.2. Зміст робіт з соціального аналізу................................................................. 246
5.3. Соціальне середовище проекту та його оцінка........................................ 248
5.4. Проектування соціального середовища проекту..................................... 252
  Висновки ............................................................................................................. 255

  Контрольні тези і запитання ....................................................................... 256

  Питання для обговорення .............................................................................. 256
6. Фінансовий аналіз.......................................................................................... 257
6.1. Мета і завдання фінансового аналізу.......................................................... 257
6.2. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту............. 259
6.3. Фінансування проекту..................................................................................... 263
6.4. Проведення фінансових розрахунків на прикладі конкретного проекту 268

  Висновки ............................................................................................................. 281

  Контрольні тези і запитання ....................................................................... 283

7. Економічний аналіз ......................................................................................  284
7.1. Мета і завдання економічного аналізу ......................................................  284
7.2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту ..............  286
7.3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту .....  292
7.4. Оцінка впливу проекту на економіку країни ............................................  300

  Висновки ............................................................................................................. 303

  Контрольні тези і запитання ....................................................................... 304

  Практичні завдання ........................................................................................ 305
Фінансові таблиці.................................................................................................. 306
Список літератури................................................................................................ 318

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.