лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Проектний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

ВЕРБА Вероніка Анатоліївна

ЗАГОРОДНІХ Олександр Анатолійович

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

 

 

ПІДРУЧНИК

 

Допущено Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

Київ  2000


 

 

 

Рецензенти:
В. П. Ніколаєв, д-р екон. наук
(Корп. ОКО [Об’єднані консультанти]);
В. П. Савчук, д-р техн. наук, проф.
(Дніпропетр. нац. металург. акад. України)

 

Редактор
Т. О. Зарембо

 

 

 

 

 

 

 

 

Верба В. А., Загородніх О. А.
В 31          Проектний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с.
ISBN 966–574–109–8
Наявний досвід підготовки, оцінки та відбору проектів свідчить про необхідність застосування сучасної методології та інструментарію, що по­ширені у міжнародній практиці обґрунтування проектних рішень.

Підручник присвячений дослідженню базових принципів, методів та ін­струментарію сучасного аналізу проектів, процедур прийняття рішення в проектному аналізі, а також маркетинговому обґрунтуванню, технічній мож­ливості здійснення проекту, оцінці проекту з точки зору екологічної, со­ціальної та інституціональної життєздатності, а також його фінансової й економічної привабливості.

Засвоєння теоретичного матеріалу та набуття досвіду прийняття проект­них рішень підкріплюється підсумковим контролем, практичними задачами та проблемними ситуаціями для обговорення.
Рекомендовано студентам економічних спеціальностей, економістам-практикам, менеджерам та аналітикам підприємств, інвестиційних компаній, банків, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аналізу проектів та обґрунтування проектних рішень.
ББК 65.290-2
© В. А. Верба, О. А. Загородніх, 2000
ІSBN 966–574–109–8                                                    © КНЕУ, 2000

Навчальне видання

 

 

 

ВЕРБА Вероніка Анатоліївна

ЗАГОРОДНІХ Олександр Анатолійович

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

 

Підручник

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.