лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківські інформаційні системи

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Передмова ........................................................... 3
Розділ 1. Основні напрями розвитку банківських технологій......... 5
1.1. Основні напрями автоматизації банківської діяльності ......... 5
1.2. Автоматизація банківської діяльності в Україні ................ 6
1.3. Покоління автоматизованих банківських систем ............... 9
1.4. Вимоги до автоматизованих банківських систем ............. 13
Розділ 2. Структура АБС та програмно-технічна платформа АБС ... 16
2.1. Структура автоматизованої банківської системи ............. 16
2.2. Функціональна структура АБС ............................. 17
2.3. Модульний підхід до структуризації АБС .................... 24
2.4. Програмно-технічна платформа АБС ........................ 24
Розділ 3. Характеристика підсистеми «Операційний день банку» .. 29
3.1. Характеристика документів ................................. 29
3.2. Функції ОДБ ............................................... 30
3.3. База даних ОДБ ............................................ 40
Розділ 4. Автоматизація управління кредитними ресурсами ........ 50
4.1. Характеристика та класифікація кредитів .................... 50
4.2. Характеристика підсистеми «Управління кредитними
ресурсами банку» .......................................... 53
4.3. Автоматизація визначення оцінки кредитоспроможності
позичальника і визначення ступеня ризику його кредитування 55
4.4. Автоматизація визначення параметрів  кредиту та формування
кредитного договору ....................................... 64
4.5. Автоматизація обліку та контролю погашення кредитної
заборгованості ............................................ 66
4.6. Автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення
розміру резервування та формування звітності
по кредитуванню .......................................... 69
4.7. База даних підсистеми «Кредити» ........................... 74
Розділ 5. Автоматизація операцій з цінними паперами ............. 78
5.1. Види цінних паперів ........................................ 78
5.2. Фондовий ринок та його характеристика .................... 79
5.3. Банківські операції з цінними паперами ...................... 80
5.4. Автоматизація операцій з ОВДП ............................ 82
Розділ 6. Електронні банківські послуги з використанням
пластикових карток ...................................... 94
6.1. Загальна характеристика розрахунків з використанням
карток .................................................... 94
6.2. Види послуг, які можна отримати за  допомогою
пластикових карток ........................................ 96
6.3. Основні типи пластикових карток ........................... 97
6.4. Учасники системи карткових розрахунків та їх взаємодія .... 104
6.5. Смарт-картки та їх характеристика ........................ 107
6.6. Стан впровадження платіжних карткових систем в Україні .. 111
Розділ 7. Автоматизація формування звітності комерційного банку 115
7.1. Загальна характеристика звітності ......................... 115
7.2. Структура плану рахунків комерційного банку ............. 116
7.3. Особливості ведення та автоматизації аналітичного обліку .. 118
7.4. Порядок формування економічних показників звітності ...... 124
7.5. Структура файлів звітності ................................ 128
7.6. Інформаційна модель формування файлів звітності 01 та 02.. 131
Розділ 8. Система електронних міжбанківських платежів (СЕП) ... 138
8.1. Види організації платіжних систем ......................... 138
8.2. Організація розрахунків в системі електронних
платежів України ......................................... 140
8.3. Моделі функціонування СЕП .............................. 143
Розділ 9. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку 155
9.1. Файли інтерфейсу між ОДБ та АРМ-3 ...................... 155
9.2. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку .. 158
9.3. Інформаційне забезпечення СЕП ........................... 161
Розділ 10. Електронні системи обміну банківськими повідомленнями 170
10.1. Електронна пошта НБУ — основа взаємодії між
банківськими установами ................................ 170
10.2. Система «Клієнт-банк» ................................... 177
10.3. Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (SWIFT) 187
10.4. Міжнародні телекомунікаційні служби фінансової
інформації................................................ 195
Розділ 11. Гарантування безпеки електронних документів і
електронних платежів
................................... 205
11.1. Загрози безпеки АБС ..................................... 205
11.2. Основні засоби захисту .................................. 207
11.3. Основні задачі та вимоги до захисту банківської
інформації в СЕП ........................................ 210

Література ........................................................ 216

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.