лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація консалтингової дяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.3. Види консультаційних угод

Виходячи з теми та мети консультування, специфіки клієнтської організації та особливостей ділових стосунків консультанта і клієнта, а також обраного стилю і способу консультування, усі види консультаційних угод можна умовно поділити на сім груп.
1. Угода, що триває.
Цей вид контракту застосовують у разі необхідності регулярного відвідування консультантом організації клієнта, його участі у нарадах, окремих керівних операціях, навчанні персоналу, індивідуального консультування менеджерів вищої та середньої ланки. При такому способі організації договірної .роботи консультант відвідує компанію клієнта 2—3 рази на місяць та практично є постійним незалежним членом вищої керівної групи. Тема та мета консультаційного завдання формується залежно від поточних або перспективних проблем підприємства. Консультант може брати участь у довгострокових проектах, розробці плану стратегічного розвитку підприємства чи вирішенні інших питань. Для персоналу клієнта, який бажає отримати індивідуальну консультацію, спосіб консультування має визначатися у робочому порядку, відповідно до змісту локальних проблем.
2. Діагностична угода.
Залежно від виду діагностики угода може бути на:

 • одноразову діагностику, яка може являти собою окреме замовлення або перший етап комплексного контракту і проводитися за схемою здійснення загальної діагностики;
 • повторну діагностику, під час проведення якої група консультантів відвідує підприємство регулярно. Метою повторного діагностування є з’ясування та роз’яснення проблем клієнта, причин їх виникнення та тенденцій розвитку у довгостроковому періоді. За необхідності можуть надаватися індивідуальні консультації. Робоча група консультантів складається з двох-трьох осіб.

3. Угода з впровадження.
Угоду з впровадження укладають у разі відносної ясності та зрозумілості програми заходів й одночасної потреби у допомозі консультанта у подоланні опору персоналу інноваційному процесу. Індивідуальні консультації отримують працівники клієнта, своєю роботою пов’язані з впровадженням. Застосовують процесне консультування, кількість консультантів не перевищує трьох осіб.
4. Угода з підвищення кваліфікації керівників.
У межах угоди консультант організує навчальний процес з умовою, що всі навчальні матеріали, ситуації модельного тренінгу та проблеми для обговорення, які будуть задіяні у навчанні, мають бути безпосередньо пов’язані з роботою даної організації. Індивідуальні консультації можуть отримувати керівники та спеціалісти підприємства. Застосовують процесне консультування. Склад та чисельність команди консультантів залежить від діапазону охоплення навчання та обсягу заказів.
5. Проектна угода.
Проектна угода передбачає вибір консультантами методів для розробки проекту удосконалення або створення системи управління (наприклад, організаційний проект нового підприємства) Кількість консультантів варіюється залежно від обсягу замовлення.
6. Угода з розвитку організації.
Угода з розвитку організації регулює, як правило, замовлення на комплексне консультування. Керівництво за участю консультанта та за запропонованою ним методикою здійснює діагностування організації, розробляє стратегію її розвитку на тривалий час та коригує поточну. Індивідуальні консультації одержують керівники вищої ланки та ключових підрозділів. Застосовують процесне консультування, кількість консультантів не перевищує двох осіб.
7. Угода з експертної консультації.
Консультант відповідає на конкретні питання керівника підприємства. Експертне консультування пов’язане з поточними проблемами.

 

Висновки

Консультаційна пропозиція є документом, який супроводжує первинний контакт та передує остаточній угоді про співробітництво консультанта та клієнта.
Зміст консультаційних пропозицій має бути структурований за наступними розділами: технічним, штатним, кваліфікаційним, фінансовим, які містять інформацію про назву проблеми, стислий план її вирішення, досвід консультантів у вирішенні проблем аналогічного масштабу, визначення ролей та повноважень консультантів та персоналу клієнтської фірми згідно з обраною моделлю консультування, системою контролю та попередньою оцінкою вартості консультування.
Важливим елементом співробітництва є презентація пропозиції клієнту. Для цього консультантові належить не тільки вміти вирішувати конкретні управлінські проблеми, але й відповідно подавати свої думки та викладати їх на папері. На клієнта повинні справити враження як технічний рівень пропозиції, так і ділова форма її подання.
Після обговорення консультаційних пропозицій і досягнення взаєморозуміння консультант та клієнт укладають угоду про консультування.
Угода є документом, що юридично регулює службові взаємини сторін під час виконання консультаційного завдання та містить наступні частини: пропозиції, прийняття угоди, винагороду, правомочність. Дана інформація структурована традиційно для документів даного виду. Однак відповідно до специфіки проблеми, моделі та типу консультування угоди можуть бути декількох видів: угода, що триває; діагностична угода; угода на впровадження; угода з підвищення кваліфікації; проектна угода; угода з розвитку організації; угода з експертної консультації.
Вибір певного виду угоди робиться спільно після прийняття рішення про співробітництво та вдалої презентації пропозицій.

 

Контрольні тези

 • Мета та особливості укладання консультаційних пропозицій.
 • Структура та зміст пропозицій.
 • Специфіка подання плану вирішення проблеми клієнта: терміни, етапи роботи, бажані результати, реальні оцінки.
 • Запобігання очікуванню «миттєвого дива».
 • Упорядкування інформації за окремими розділами пропозиції.
 • Порядок проведення презентації консультаційних пропозицій.
 • Досягнення взаєморозуміння та укладання угоди на консультування.
 • Зміст та цілі угоди на консультування.
 • Види консультаційних угод.
 • Підстави для вибору виду угоди.

 

Проблеми для обговорення

  • Консультаційні пропозиції як засіб маркетингу консалтингових послуг.
  • Узгодження інтересів консультантів і клієнта під час укладання контракту.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.