лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рекомендована література

 

 

 

 

Основна

 1. Конституція України. 28.06.1996. № 254 к/96-ВД.
 2. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 р.
 3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 27 листопада 2003 р. № 1344-ІV.
 4. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 р.
 5. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р.
 6. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. зі змінами та доповненнями.
 7. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 5 лютого 1998 р.
 8. Закон України «Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 р.
 9. Закон України « «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р. зі змінами та доповненнями.
 10. Закон України «Про податок на додану вартість» в редакції від 3 квітня 1997 р. зі змінами та доповненнями.
 11. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. зі змінами та доповненнями.
 12. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 р. зі змінами та доповненнями.
 13. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 р. зі змінами та доповненнями.
 14. Апель А. Основы финансового права: Краткий курс лекций. — М., 2001.
 15. Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: Учеб. пособие. — Харьков: Легас, 2003. — 360 с.
 16. Грачева Е. Ю., Куфакова Н. А., Пепеляєв С. Г. Финансовое право России. — М., 1995. — 485 с.
 17. Зюнькін А. Г. Фінансове право: опорний конспект лекцій. — К., 2001.
 18. Карасёва М. В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 256 с.
 19. Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 528 с.
 20. Пацурківський П. С. Основні проблеми теорії фінансового права. — Ч.: ЧДУ, 1998. — 276 с.
 21. Савченко Л. А., Цимбалюк А .В., Шкаруко В. Х. та ін. Фінансове право. К., 2002. — 150 с.
 22. Фінансове право: Підручник / Відпов. ред. Л. К. Воронова. — Харків: «Консум», 1999. — 496 с.
 23. Фінансове право: Курс лекцій / Під ред. В. А. Предборського. — К.: Правові джерела, 1998. — 318 с.

Додаткова

 1. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення».
 2. Кримінальний кодекс України. — 05.04.2001. № 2341-ІІІ.
 3. Закон України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р.
 4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-ІV.
 5. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. № 1057-ІV.
 6. Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’яз­кового державного соціального страхування» від 11 січня 2001 р.
 7. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р. зі змінами та доповненнями.
 8. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР.
 9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р.
 10. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р.
 11. Закон України «Про державний внутрішній борг України» від 16 вересня 1992 р.
 12. Закон України «Про плату за землю» від 19 вересня 1996 р. зі змінами та доповненнями.
 13. Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26 грудня 1992 р. зі змінами та доповненнями.
 14. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 18 лютого 1997 р. зі змінами та доповненнями.
 15. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. зі змінами та доповненнями.
 16. Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел» від 17 березня 1993 р.
 17. Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 9 квітня 1999 р.
 18. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р. зі змінами та доповненнями.
 19. Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28 червня 1999 р.
 20. Інструкція «Про прибутковий податок з громадян», затверджена наказом Головної Державної інспекції України» від 21 квітня 1993 р. №12, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 р. за № 64 із змінами та доповненнями.
 21. Бекерская Д. А. Налоговое право и налоговое законодательство в Украине: Учеб. пособие. — Одеcса: Юрид. лит-ра, 2000. — 220 с.
 22. Годме П.М. Финансовое право / Пер. с фр. Р. О. Халфина. — М.: Прогресс, 1978. — 429 с.
 23. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.: А.С.К., 2000. — 639 с.
 24. Карасева М. В. О предмете финансового права на современном этапе // Государство и право. — 1997. — № 11.
 25. Кучерявенко Н. П. Налоговое право. — Харьков: Легас, 2001. — 584 с.
 26. Пацурківський П. С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. — Чернівці, 1997. — 286 с.
 27. Перов А. В. Налоги и международные соглашения России. — М.: Юристъ, 2000. — 520 с.
 28. Проблеми фінансового права. — Вип. 1. — Чернівці: Рута, 1996. — 266 с.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.