лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. З якою метою здійснюються міжбюджетні відносини?
 2. У чому полягає особливість видатків на здійснення повноважень?
 3. Які види видатків на здійснення повноважень ви знаєте і в чому їх різниця?
 4. Наведіть приклади видатків, що здійснюються з Державного бюджету?
 5. За яким критерієм відбувається розмежування видатків між різними видами бюджетів?
 6. Який порядок передачі повноважень на здійснення видатків між різними видами бюджетів?
 7. Які види міжбюджетних трансфертів виділяють у теорії фінансового права та в Бюджетному кодексі України?
 8. Поясніть, у чому полягає різниця між дотацією вирівнювання та субвенцією?
 9. Який порядок передачі міжбюджетних трансфертів?
 10. Зробіть підрахунок нормативу бюджетної забезпеченості.


1. Знайдіть помилку. У Бюджетному кодексі України передбачено такі види міжбюджетних трансфертів:

 1. субсидія;
 2. субвенція;
 3. дотація;
 4. бюджетна допомога.

2. Знайдіть правильну відповідь. Районні ради можуть передбачати у своїх бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів для бюджетів сіл:

 1. субсидія;
 2. субвенція;
 3. дотація;
 4. бюджетна допомога.

3. Знайдіть правильну відповідь. Міські та районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:

 1. дотації;
 2. субсидії;
 3. субвенції;
 4. бюджетну допомогу.

4. Коефіцієнт вирівнювання застосовується під час розрахунку:

 1. дотації вирівнювання;
 2. кошику доходів бюджету місцевого самоврядування;
 3. коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів;
 4. коштів, що передаються з Державного бюджету України до місцевих бюджетів.

5. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості використовується під час розрахунку:

 1. обсягу міжбюджетних трансфертів;
 2. кошику доходів бюджету місцевого самоврядування;
 3. коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів;
 4. коштів, що передаються з Державного бюджету України до місцевих бюджетів.

  • Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-111 // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 131.
  • Блажевич В. Збалансування місцевих бюджетів та роль між бюджетних відносин у вирівнюванні місцевих бюджетів // Підприємництво, господарство, право. — 2003. — № 2. — С. 69—73.
  • Блажевич В. Еволюція законодавства України щодо правового регулювання муніципальних позик як інструменту залучення коштів на місцевому рівні // Підприємництво, господарство, право. — 2002. — № 3. — С. 67—71.
  • Заверуха О. Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми правового регулювання // Право України. — 2000. — № 9. — С. 34—37.
  • Нечай О. Методи розподілення фінансових ресурсів у міжбюджетних відносинах // Право України. — 2000. — № 7. — С. 56—59.
  • Цвєтков А. Визначення поняття «видатки бюджету» в теорії фінансового права та законодавстві України // Підприємництво, господарство, право. — 2002. — № 12. — С. 82—85.
  • Швець В. Г. Дослідження теорії і практики між бюджетних трансфертів // Фінанси України. — 2003. — № 5. — С. 143—145.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.