лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10. Міжбюджетні відносини
1. Поняття та мета міжбюджетних відносин
З прийняттям Бюджетного кодексу України врегульовано порядок фінансування місцевих бюджетів шляхом надання дотацій та субвенцій, які об’єднано поняттям міжбюджетних трансфертів, а відносини, що при цьому виникають, визначено як міжбюджетні.
Міжбюджетні відносини — це відносини між державою, Автономною Республікою Крим і місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України.
Головною метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати вико­нання цих повноважень.
2. Поняття та види видатків
на здійснення повноважень

У Бюджетному кодексі України виділено окрему категорію видатків на здійснення повноважень. Розрізняють їх три види.

  1. Державні видатки, що не можуть бути передані на виконання місцевим органам. Вони здійснюються органами державної влади з коштів Державного бюджету та спрямовуються на забезпечення конституційного ладу держави, цілісності й сувере­нітету, незалежного судочинства. До таких видатків належать видатки на державне управління, міжнародну діяльність, національну оборону, правоохоронну діяльність.
  2. Державні видатки, які можуть бути передані на виконання відповідним місцевим виконавчим органам за умови закріплення за відповідними бюджетами загальнодержавних податків або їх частки та передачі міжбюджетних трансфертів. Такі видатки визначаються функціями держави й передаються до виконання органами місцевого самоврядування з метою забезпечення принципів ефективності та субсидіарності.
  3. Видатки місцевого характеру, що спрямовані на реалізацію прав та обов’язків Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування.

Важливим є те, що Бюджетним кодексом встановлено заборону на складання планів і здійснення видатків, що не віднесені Бюджетним кодексом до місцевих бюджетів, а також фінансування впродовж бюджетного періоду бюджетних установ одночасно з різних видів бюджетів.
3. Розмежування видів видатків між бюджетами
Усі видатки на фінансування бюджетних установ і заходів на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги й наближення її до споживача можна поділити на три групи залежно від того, надання яких соціальних послуг вони забезпечують.

  1. Першочергові видатки, що знаходяться найближче до споживача, здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст. Наприклад, видатки на дошкільну та середню освіту, первинну медичну допомогу (дільничні лікарні, фельдшерські пункти).
  2. Основні видатки, гарантовані для всіх громадян України, здійснюються з бюджетів міст республіканського, обласного значення, районних бюджетів; на державне управління відповідних місцевостей. Наприклад, видатки на державні програми будівниц­тва житла для окремих категорій (освіта — на загальну середню освіту, зокрема й ліцеї, гімназії, заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги й реабілітації (інтернати, дитячі будинки), медицина — пологові будинки, стаціонари, стоматологічні поліклініки).
  3. Соціальні послуги для окремих категорій громадян, потреба в яких існує в усіх регіонах України — здійснюються з бюджетів Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Наприклад, видатки на вищу та післядипломну освіту; санаторно-курортна допомога, адресна соціальна допомога, бібліотеки, музеї обласного рівня.

З бюджетів Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох груп.
Існують програми, які не враховуються під час розрахунку міжбюджетних трансфертів. Це місцева пожежна охорона, транспорт, дорожнє господарство, управління комунальним господарством (ст. 91 Бюджетного кодексу України).
Місцеві ради можуть передавати повноваження на здійснення як власних видатків, так і делегованих державою до інших місцевих рад шляхом прийняття спільного рішення та укладання відповідних угод до 1 серпня року, що передує плановому. Одночас­но на здійснення відповідних видатків передаються кошти у вигляді міжбюджетних трансфертів.
Якщо інше не передбачене договором, розмір переданих коштів на виконання делегованих державних повноважень має бути пропорційним частці користувачів послугами в повній вартості цих послуг, розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.