лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


1. Знайдіть правильну відповідь. Безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти місцевих бюджетів здійснює:

 1. місцева рада народних депутатів;
 2. Міністерство фінансів;
 3. місцева державна адміністрація;
 4. Державне казначейство.

2. Знайдіть правильну відповідь. Видатки місцевих бюджетів поділяються на:

 1. видатки, що пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування;
 2. видатки, що пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади;
 3. поточні видатки;
 4. видатки розвитку.

3. Знайдіть правильну відповідь. Право на прийняття бюджету з дефіцитом закріплено за:

 1. районними бюджетами;
 2. міськими бюджетами;
 3. обласними бюджетами;
 4. селищними бюджетами.

4. Знайдіть правильну відповідь. Органи місцевого самоврядування можуть одержувати короткотермінові позички у:

 1. інших місцевих бюджетів;
 2. Державному бюджеті;
 3. банках;
 4. громадян та юридичних осіб.

5. Знайдіть правильну відповідь. Органи місцевого самоврядування можуть одержувати позички на термін:

 1. до трьох років;
 2. до одного року;
 3. до трьох місяців;
 4. до одного місяця.

6. Знайдіть помилку. Запозичення здійснюються до:

 1. загального фонду бюджету;
 2. спеціального фонду бюджету;
 3. бюджету розвитку;
 4. поточного бюджету.

7. Складання проекту обласного бюджету покладено на:

 1. обласну раду;
 2. районну раду;
 3. виконавчий комітет обласної ради;
 4. обласну державну адміністрацію.

8. Аналіз бюджетних запитів здійснюють:

 1. виконавчі комітети рад;
 2. ради народних депутатів;
 3. місцеві фінансові органи;
 4. місцеві державні адміністрації.

9. Бюджет м. Севастополь затверджується не пізніше як:

 1. у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України;
 2. у двотижневий термін після підписання закону про Держав­ний бюджет України;
 3. у двотижневий термін після затвердження Державного бюджету України;
 4. у двотижневий термін після затвердження бюджету Автономної Республіки Крим.

10. Бюджет села затверджують не пізніше як:

 1. у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України;
 2. у двотижневий термін після офіційного опублікування рішення про бюджет району;
 3. у двотижневий термін після затвердження бюджету області;
 4. у двотижневий термін після затвердження бюджету району.

  • Складіть проект місцевого бюджету.
  • У чому полягає різниця між місцевим бюджетом і бюджетом місцевого самоврядування?
  • Що є бюджетними повноваженнями органів місцевого самоврядування?
  • Наведіть приклади матеріальних і процесуальних бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування.
  • Які гарантії самостійності місцевих бюджетів закріплено в законодавстві України?
  • Поясніть різницю між власними й закріпленими доходами місцевих бюджетів.
  • Які права надано органам місцевого самоврядування в галузі дохідної частини місцевих бюджетів?
  • Які права надано органам місцевого самоврядування в галузі видаткової частини місцевих бюджетів?
  • Який режим місцевих позичок і запозичень встановлено законодавством України ?
  • Які особливості формування бюджету м. Києва?
  • Проаналізуйте зміст та особливості бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.