лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


1. Знайдіть правильну відповідь. Розмір резервного фонду Дер­жавного бюджету України:

 1. не може бути менше одного відсотка обсягу доходів загального фонду бюджету;
 2. не може бути більше двох відсотків розміру бюджету на відповідний рік;
 3. не може бути більше одного відсотка обсягу видатків загаль­ного фонду бюджету;
 4. не може бути менше двох відсотків загального фонду бюджету.

2. Знайдіть правильну відповідь. Рішення під час виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України приймається:

 1. Верховною Радою України;
 2. Кабінетом Міністрів України;
 3. Міністерством фінансів України;
 4. Національним банком України.

3. Знайдіть правильну відповідь. Парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний рік починаються:

 1. до 15 червня поточного року;
 2. до 1 червня поточного року;
 3. у день перших травневих пленарних засідань;
 4. до 1 червня року, наступного за звітним.

4. Знайдіть помилку. Бюджетний період може бути змінено у разі:

 1. неприйняття Верховною Радою України закону про Держав­ний бюджет України до 1 січня;
 2. оголошення надзвичайного стану в Україні;
 3. введення воєнного стану;
 4. необхідність усунення техногенних катастроф.

5. Знайдіть правильний варіант. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період подає:

 1. Міністерство фінансів України;
 2. прем’єр-міністр України.
 3. Кабінет Міністрів України;
 4. міністр фінансів України.

6. Знайдіть помилку. Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

 1. наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;
 2. наявності відповідного бюджетного призначення для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;
 3. наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань;
 4. відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню.

7. Знайдіть правильну відповідь. На якій стадії розгляду проек­ту Державного бюджету не заслуховується доповідь міністра фінансів України:

 1. на першому читанні;
 2. на другому читанні;
 3. на третьому читанні;
 4. заслуховується на всіх стадіях.

8. Знайдіть правильну відповідь. Закон про Державний бюджет України повинен бути прийнятий не пізніше:

 1. 31 грудня року, що передує плановому;
 2. 1 грудня року, що передує плановому;
 3. 1 вересня року, що передує плановому;
 4. 1 жовтня року, що передує плановому.

9. Знайдіть правильну відповідь. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України повинен бути поданий Кабінетом Міністрів Верховній Раді України:

 1. не пізніше 1 червня року, наступного за звітним;
 2. до 1 квітня року, наступного за звітним;
 3. до 1 травня року, наступного за звітним;
 4. не пізніше 1 березня року, наступного за звітним;
 5. не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

10. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України представляє на пленарному засіданні Верховної Ради України:

 1. міністр фінансів України;
 2. прем’єр-міністр України;
 3. голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
 4. президент України.

11. Знайдіть помилку. Видами звітності про виконання Державного бюджету України є:

 1. поточна;
 2. місячна;
 3. квартальна;
 4. оперативна.

12. Знайдіть правильну відповідь. Дозволяється приймати Дер­жавний бюджет з профіцитом:

 1. у разі перевищення доходів над видатками;
 2. з метою надання міжбюджетних трансфертів;
 3. для погашення основної суми боргу;
 4. у разі необхідності передачі видатків на здійснення повноважень місцевим бюджетам.

13. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України повинен бути поданий Кабінетом Міністрів Верховній Раді України:

 1. не пізніше 15 вересня року, що передує плановому;
 2. до 1 вересня року, що передує плановому;
 3. не пізніше 15 червня року, що передує плановому;
 4. до 1 жовтня року, що передує плановому.

14. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України розробляє:

 1. Кабінет Міністрів України;
 2. міністр фінансів України;
 3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;
 4. Державне казначейство України.

15. Знайдіть правильну відповідь. За головними розпорядниками бюджетних коштів видатки проекту закону про Державний бюджет України повинні бути деталізовані за підрозділами:

  • інституціональної класифікації;
  • економічної класифікації;
  • функціональної класифікації;
  • відомчої класифікації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.