лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. Виконання Державного бюджету України
Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадяни, які пов’язані з доходами й видатками бюджетів. Але використання бюджетних коштів здійснюють лише розпорядники бюджетних коштів за наявності бюджетних призначень або бюджетних асигнувань. Виконання Державного бюджету України забезпечує Кабінет Міністрів Украї­ни, загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України здійснює Міністерство фінансів України.
В Україні застосовують казначейську форму обслуговування Державного бюджету України.
Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету й має виключне право надання розстрочок і відстрочок податків.
Державне казначейство України веде облік усіх надходжень до Державного бюджету України та здійснює повернення надмір­но сплачених платежів.
Органи стягнення забезпечують своєчасне та повне надходження сум обов’язкових платежів, які зараховують на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України.
Відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу Державний бюджет України виконується за розписом, затвердженим міністром фінансів відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності законом про Державний бюджет України. До затвердження такого розпису приймають тимчасовий розпис.
Міністр фінансів забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.
Не пізніше 31 грудня Державне казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного бюджету України для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.
5. Звітність про виконання Державного бюджету
Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється Державним казначей-
ством України.
Розпорядники бюджетних коштів складають і подають докладні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України.
Існують кілька видів звітності про виконання Державного бюджету України.
Місячна звітність — подається Державним казначейством України та органами стягнення Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України щомісяця.
Квартальна звітність, як і місячна, подається Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерст­ву фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного квар­талу такими самим державними органами, як і місячна звітність.
Річна звітність подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.
Рахункова палата впродовж двох тижнів готує висновки про використання коштів Державного бюджету.
З дня отримання висновків Верховна Рада України упродовж двох тижнів розглядає поданий звіт.
Звіт представляє міністр фінансів України, із співдоповіддю виступає голова комітету з питань бюджету, голова Рахункової палати.
За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
6. Фінансовий контроль як складова частина
бюджетного процесу в Україні

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.02 № 685 затверджено Порядок здійснення міністерствами, іншими цент­ральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю.
Зовнішній фінансовий контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють державні органи, повноваження яких перелічені в гл. 17 Бюджетного кодексу (Верховна Рада України, Рахункова палата, Міністерство фінансів, Державне казначейство, органи державної контрольно-ревізійної служби) та місцеві органи — Верховна Рада Автономної Республіки Крим, інші ради, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.