лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Розкрийте співвідношення понять бюджету як «правової» та «економічної категорії».
 2. Чи існує бюджет у цілісному вигляді як сукупність грошових коштів?
 3. Назвіть складові частини бюджету.
 4. Які доходи можуть входити до складу загального, а які — до складу спеціального фонду бюджету?
 5. Які видатки можуть входити до складу загального, а які — до складу спеціального фонду бюджету?
 6. Що таке фінансування бюджету?
 7. За яких умов Державний бюджет може бути прийнятий на інший, ніж передбачено Бюджетним кодексом, період?
 8. У чому полягають особливості бюджетно-правових відносин?
 9. Розкрийте співвідношення понять «бюджетний устрій» і «бюджетна система».
 10. Наведіть приклади зведених бюджетів.
 11. Які складові частини утворюють бюджетну класифікацію та з якою метою вона застосовується?

  • Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ // Урядовий кур’єр. — № 29. — 2001.
  • Постанова Верховної Ради України «Про структуру бюджетної класифікації України» від 12 липня 1996 р. № 327/96-ВР.
  • Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» від 27 грудня 2001 р. № 604.
  • Білик М. Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України. — 2003. — №3. — С. 97—110.
  • Буковинський С. А. До питання про Бюджетний кодекс України // Фінанси України. — 2003. — № 5. — С. 3—14.
  • Музика О. Щодо поняття бюджету // Підприємництво, господарство, право. — 2001. — № 5. — С. 64—66.
  • Сидорова Н. В. Правова природа бюджетного закону // Проблеми фінансового права. — 1998. — Вип. 1. — С. 84—91.
  • Цвєтков А. Визначення поняття «видатки бюджету» в теорії фінансового права та законодавстві України // Підприємництво, господарство, право. — 2002. — № 12. — С. 82—85.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.