лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (зокрема й кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.
Бюджетна система— це заснована на економічних відносинах, урегульованих правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави.
Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.
Бюджетне право — сукупність фінансово-правових норм, що регулю­ють фінансові відносини, які виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю.
Бюджетний період — період дії бюджету.
Бюджетний устрій — організація бюджетної системи, принципи її побудови, повноваження законодавчих і виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів у бюджетній сфері.
Бюджетний цикл — період з початку складання проекту бюджету до затвердження звіту про його виконання.
Видатки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.
Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.
Державний борг — загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим або місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами або зобов’язань, що виникають на підставі законодавства або договору.
Державний бюджет України як економічна категорія — загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування.
Державний бюджет як юридична категорія — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду.
Доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством.
Закон про Державний бюджет України — закон, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України впродовж бюджетного періоду.
Зведений бюджет — сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу й прогнозування економічного та соціального розвитку держави.
Фінансування бюджету — надходження та витрати у зв’язку зі зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів з бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами та видатками бюджету.

1. Знайдіть помилку. Єдність бюджетної системи України забезпечується:

 1. єдністю порядку прийняття бюджетів;
 2. єдиною грошовою системою;
 3. єдністю порядку виконання бюджетів;
 4. єдиним регулюванням бюджетних відносин.

2. Знайдіть помилку. Складовими частинами класифікації доходів бюджету є:

 1. податкові надходження;
 2. доходи від операцій з капіталом;
 3. доходи від власності;
 4. трансферти.

3. Знайдіть помилку. До принципів бюджетної системи належать:

 1. принцип самостійності;
 2. єдності;
 3. прозорості;
 4. наочності.

4. Знайдіть помилку. Складовими частинами бюджетної класифікації є:

 1. класифікація фінансування;
 2. класифікація кредитування;
 3. класифікація боргу;
 4. класифікація видатків.

5. Знайдіть помилку. Зведений бюджет району включає показники:

 1. зведених бюджетів районів;
 2. бюджетів міст районного значення;
 3. районних бюджетів;
 4. селищних бюджетів цього району.

6. Знайдіть помилку. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники:

 1. міського бюджету;
 2. бюджетів районів;
 3. районних бюджетів;
 4. бюджетів підпорядкованих міст, сіл і селищ.

7. Знайдіть помилку. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники:

 1. бюджету Автономної Республіки Крим;
 2. зведених бюджетів областей Автономної Республіки Крим;
 3. зведених бюджетів районів Автономної Республіки Крим;
 4. зведених бюджетів міст республіканського значення.

8. Знайдіть помилку. Зведений бюджет області включає показники:

 1. обласного бюджету;
 2. зведених бюджетів районів;
 3. зведених бюджетів міст;
 4. зведених бюджетів сіл, селищ.

9. Знайдіть правильну відповідь. Бюджетний період:

 1. час від складання проекту закону про бюджет до затвердження звіту про його виконання;
 2. час від складання проекту закону про бюджет до його затвердження;
 3. час прийняття закону про бюджет;
 4. час виконання закону про бюджет.

10. Знайдіть правильну відповідь. Бюджетний період може бути змінено через:

  • оголошення в області надзвичайного стану;
  • оголошення імпічменту президенту України;
  • неприйняття Верховною Радою України закону про Держав­ний бюджет;
  • оголошення окремих місцевостей в Україні зонами надзвичайних природних або техногенних умов.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.