лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


1. Виберіть правильну відповідь. Державний фінансовий контроль це:

 1. засіб забезпечення законності та фінансової дисципліни;
 2. засіб запобігання правопорушенням;
 3. обстеження фактичного стану показників фінансової діяльності держави;
 4. діяльність державних і недержавних органів із забезпечення законності та фінансової дисципліни.

2. Знайдіть правильну відповідь. Для здійснення аудиторської діяльності організація повинна отримати:

 1. дозвіл;
 2. сертифікат;
 3. ліцензію;
 4. патент.

3. Знайдіть правильну відповідь. За об’єктом ревізії поділяються на:

 1. вибіркові;
 2. тематичні;
 3. комплексні;
 4. фронтальні.

4. Знайдіть правильну відповідь. Розрізняють такі види фінансового контролю залежно від сфери фінансової діяльності держави:

 1. страховий;
 2. банківський;
 3. відомчий;
 4. аудиторський.

5. Знайдіть правильну відповідь. Розрізняють такі види фінансового контролю за формами проведення:

 1. документальний;
 2. обов’язковий;
 3. фактичний;
 4. ініціативний.

6. Продовжіть перелік випадків, коли проведення аудиту є обов’язковим:

 1. порушення питання про визнання банкрутом;
 2. перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
 3. …;
 4. ….

7. Знайдіть помилку. Існують такі методи фінансового контролю:

 1. інспектування;
 2. нагляд;
 3. обстеження;
 4. перевірка.

8. Знайдіть помилку. До контролюючих органів, які мають право проводити виїзні податкові перевірки, законодавством віднесено:

 1. податкову міліцію;
 2. органи контрольно-ревізійної служби;
 3. установи Фонду соціального страхування;
 4. митні органи.

9. Знайдіть правильну відповідь. Про проведення планових виїзних перевірок платник має бути попереджений органом державної податкової служби:

 1. письмово за 10 днів;
 2. в усній формі за 10 днів;
 3. письмово за 20 днів;
 4. платник не попереджається.

10. Знайдіть помилку. Підставами для проведення позапланових виїзних перевірок є:

  • арифметичні помилки в податкових деклараціях;
  • рішення президента України;
  • інформація в засобах масової інформації;
  • скарга платника податків.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.