лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


1. Знайдіть правильну відповідь. Залежно від функцій, які виконує фінансове право, фінансово-правові норми поділяються на:

 1. забороняючі;
 2. регулятивні;
 3. охоронні;
 4. зобов’язуючі.

2. Знайдіть правильну відповідь. Залежно від змісту фінансово-правові норми поділяються на:

 1. забороняючі;
 2. зобов’язуючі;
 3. матеріальні;
 4. процесуальні.

3. Знайдіть правильну відповідь. Регулятивні фінансово-пра­вові норми залежно від юридичного змісту поділяються на:

 1. забороняючі;
 2. зобов’язуючі;
 3. матеріальні;
 4. процесуальні.

4. Знайдіть помилку. Фінансово-правові акти набувають чинності:

 1. з часу опублікування;
 2. через сім днів з часу опублікування;
 3. через десять днів з часу опублікування;
 4. з часу, зазначеного в іншому нормативно-правовому акті.

5. Знайдіть правильну відповідь. Специфічними рисами фінансово-правових норм є:

 1. стабільний характер;
 2. рідко виникають як фактичні;
 3. диспозитивний характер;
 4. регулятивний характер.

6. Знайдіть помилку. Джерелами фінансового права України є:

 1. рішення селищної ради народних депутатів;
 2. декларація про державний суверенітет України;
 3. закон України «Про Державний бюджет на 1998 рік»;
 4. рішення Верховного суду України з фінансових питань.

7. Знайдіть правильний варіант. Обов’язковим елементом струк­тури фінансово-правової норми є:

 1. диспозиція;
 2. гіпотеза;
 3. санкція;
 4. дата прийняття.

8. Знайдіть правильну відповідь. Характерними рисами санкції фінансово-правової норми є:

 1. матеріальний характер;
 2. правовідновлюючий характер;
 3. штрафний характер;
 4. зазвичай, містяться в окремому нормативно-правовому акті.

9. Знайдіть помилку. Поділ на резидентів і нерезидентів здійснюється на підставі принципів:

 1. постійного місцезнаходження на території держави;
 2. джерела отримання прибутків;
 3. громадянства;
 4. межі фінансової відповідальності.

10. Знайдіть помилку. Припинення дії фінансово-правового акта визначається таким:

 1. закінченням терміном його дії;
 2. скасуванням фінансово-правового акта;
 3. заміною чинного фінансово-правового акта іншим;
 4. припиненням існування відносин, що ним регулювалися.


1. Визначте, що є фінансово-правовою нормою.
2. Перерахуйте особливості фінансово-правових норм порівняно з нормами інших галузей права.
3. Визначте, які загальні риси правових норм притаманні фінансово-правовим нормам.
4. Наведіть приклади компетенційних фінансово-правових норм.
5. Розкрийте на прикладі норми фінансового акта структуру фінансово-правової норми й поясніть, у чому полягає особливість її санкцій.
6. Чи тотожна фінансово-правова норма статті фінансово-правового акта?
7. Наведіть приклади регулятивних і охоронних фінансово-правових норм.
8. Наведіть перелік нормативно-правових актів як джерел фінансового права України.
9. Наведіть приклад міжнародного договору, що є джерелом фінансового права України.
10. Чим характеризується дія фінансово-правового акта в часі, просторі та за колом осіб?

  • Босий О. Умови ефективності реалізації фінансово-правових норм // Право України. — 2003. — № 2.
  • Воронова Л. К. Про вдосконалення фінансового законодавства. // Проблеми фінансового права. — 1998. — Вип. 1. — С. 16—25.
  • Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття «законодавство» і практична необхідність його нормативної легалізації // Право України. — 2001. — № 8.
  • Пепеляев С. Г. К вопросу о налоговом законодательстве и налоговых отношениях // Налоговый вестник. — М., 1997. — № 5. — С. 17—26.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.