лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

10. Знайдіть правильну відповідь. Компонентами предмета науки фінансового права є:

 1. фінансове законодавство;
 2. фінансово-правові концепції;
 3. фінансово-правові категорії;
 4. правила юридичної техніки.


1. Чи всі фінансові відносини, які існують у суспільстві, є предметом фінансового права України?
2. Охарактеризуйте відносини, що є предметом фінансового права.
3. Визначте і дайте характеристику основного методу фінансово-правового регулювання.
4. Які є додаткові методи фінансово-правового регулювання?
5. Назвіть критерії відмежування фінансового права від конституційного, адміністративного, цивільного права.
6. Що таке наука фінансового права?
7. Що становить предмет науки фінансового права?
8. Які елементи входять у систему знань, що становлять фінансово-правову науку?
9. Що таке фінансово-правові категорії?
10. Охарактеризуйте методи науки фінансового права.

 1. Бельский К. С. Финансовое право. Наука, история, библиография. — М., 1995.
 2. Горбунова О. Н. Финансовое право в системе российского права (Актуальные проблемы) // Государство и право. — 1995. — № 2. — С. 14—21.
 3. Гриценко В. В. Проблемы финансового права России // Проблеми фінансового права. — 1998. — Вип. 1. — С. 180—187.
 4. Карасева М. В. К вопросу о предмете финансового права в Российской Федерации // Проблеми фінансового права. — 1998. — Вип. 1. — С. 25—32.
 5. Кучерявенко М. До питання про систему фінансового права // Право України. — 2003.— № 4.
 6. Пацурківський П. С. Наука фінансового права: деякі підсумки, проблеми та перспективи розвитку // Проблеми фінансового права. — 1998. — Вип. 1. — С. 3—16.
 7. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. — Чернівці, 1998.
 8. Худяков А. И. К вопросу о предмете и методах финансового права // Проблеми фінансового права. — 1998. — Вип. 1. — С. 32—37.

Тема 3. Фінансово-правові норми
та джерела фінансового права

1. Поняття й риси фінансово-правових норм
Фінансове право як галузь права має свої первинні елементи, якими є фінансово-правові норми.
Фінансово-правова норма — це встановлене державою й забезпечене заходами державного примусу правило поведінки у відносинах, що виникають у процесі утворення, розподілу й використання грошових фондів держави.
Для фінансово-правових норм характерні певні особливості.
Так, вони мають специфічне цільове призначення, тобто регулювання відносин, що виникають у процесі фінансової діяльності держави, а саме формування, розподіл і використання державних фондів грошових коштів. Фінансово-правові норми є засобом реа­лізації суспільних, тобто публічних, а не приватних інтересів. Ці норми відрізняються від інших норм у системі права своєю нестабільністю.
Крім того, фінансово-правові норми носять державно-влад­ний, імперативний характер.
2. Структура фінансово-правової норми
Структура фінансово-правової норми — це її внутрішня побудова, яка полягає в її поділі на складові частини, пов’язані між собою.
Гіпотеза — перша частина фінансово-правової норми, в якій вказується на ті умови, за наявності яких суб’єкту слід керуватися цією нормою. (Відповідає на питання «якщо», «у разі».)
Диспозиція — частина фінансово-правової норми, яка вказує на поведінку, яка повинна мати місце за наявності обставин, передбачених гіпотезою (частіше вказуються певні обов’язки, інколи — права).
Санкція — частина фінансово-правової норми, яка вказує на заходи державного примусу, які можуть бути застосовані до суб’єк­тів, що порушують диспозицію цієї фінансово-правової норми.
Зазвичай у статтях фінансового законодавства відсутні певні елементи фінансово-правової норми. Тоді вони містяться в інших статтях того самого нормативного акту або іноді в інших нормативних актах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.