лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. Наука фінансового права
Наука фінансового права — це вчення про фінансове право, тобто систему знань, що має певний ступінь єдності та узагальнення. Вона вивчає реальні суспільні процеси, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням державою та державними утвореннями грошових коштів.
Предметом науки фінансового права є фінансове право як галузь права України. Предмет науки фінансового права становить сукупність наведених нижче основних компонентів:

 1. норм та інститутів фінансового права України;
 2. фінансово-правових відносин;
 3. фінансового законодавства;
 4. тенденції розвитку фінансово-правового регулювання.

Методологія науки фінансового права — це ті принципи та методи дослідження, які використовуються в науці для пізнання її предмета й отримання наукового результату.
До методології науки фінансового права входять також методи дослідження.
Методи науки фінансового права — це певні прийоми (способи), за допомогою яких забезпечується дослідження предмета фінансового права. Серед них формально-догматичний метод; порівняльного правознавства; метод звернення до інших наук; конкретно-соціологічного дослідження; порівняльно-історичний; метод живого пізнання.

 1. Предмет фінансового права.
 2. Методи фінансового права.
 3. Система фінансового права.
 4. Відмежування фінансового права від інших галузей права.
 5. Наука фінансового права.


Наука фінансового права — це галузева, суспільна, публічно-правова наука, предметом вивчення якої є фінансове право як галузь права, яка є системою знань у вигляді фінансово-правових концепцій, категорій, принципів; правил юридичної техніки у сфері державних фінансів; наукових прогнозів і пропозицій щодо вдосконалення правотвор­чої та правозастосовчої діяльності.
Фінансове право — це самостійна галузь публічного права, що регулює суспільні відносини в сфері мобілізації, розподілу й використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів держави з метою забезпечення виконання нею своїх завдань і функцій.
Фінансово-правові категорії — це вироблені наукою фінансового права поняття, що виражають найсуттєвіші властивості юридичної діяль­ності в галузі державних фінансів.
Фінансово-правові концепції — це вироблені наукою фінансового права абстрактні, узагальнені ідеї з проблем фінансового права.
Фінансово-правові принципи — це вироблені наукою фінансового права засади, на яких повинна будуватись юридична діяльність у галузі державних фінансів.

1. Знайдіть правильну відповідь. Найважливішими відносинами, що становлять предмет фінансового права, є:

 1. відносини, що складаються у сфері фінансової діяльності держави;
 2. гроші чи грошові зобов’язання;
 3. відносини у сфері фінансової діяльності держави у процесі розподілу та перерозподілу національного доходу;
 4. відносини, пов’язані з мобілізацією, розподілом і використанням фондів грошових коштів.

2. Знайдіть помилку. Методами фінансово-правового регулювання є:

 1. владні приписи;
 2. субординації;
 3. погодження;
 4. рекомендації.

3. Знайдіть правильну відповідь. Система фінансового права це:

 1. сукупність і взаємодія всіх фінансових інститутів;
 2. об’єктивно зумовлена його внутрішня будова.

4. Знайдіть правильну відповідь. У фінансово-правовому регулюванні переважають:

 1. позитивні зобов’язання;
 2. дозволи;
 3. заборони;
 4. примусові стягнення.

5. Знайдіть правильну відповідь. Ознаками методу владних приписів є:

 1. рівність суб’єктів;
 2. правова ініціатива;
 3. конформістський характер;
 4. оперативна самостійність.

6. Знайдіть правильну відповідь. Відмежування фінансового права від адміністративного відбувається за:

 1. методом правового регулювання;
 2. предметом галузі права;
 3. суб’єктами права;
 4. функціями держави, виконання яких забезпечують ці галузі права.

7. Знайдіть правильну відповідь. Відмежування фінансового права від цивільного відбувається за:

 1. методом правового регулювання;
 2. предметом галузі права;
 3. суб’єктами права;
 4. функціями держави, виконання яких забезпечують ці галузі права.

8. Знайдіть правильну відповідь. До методів науки фінансового права належать:

 1. метод живого пізнання;
 2. метод владних приписів;
 3. диспозитивний метод;
 4. метод субординації.

9. Знайдіть правильну відповідь. Методологічними принципами науки фінансового права є:

  • законність;
  • історизм;
  • формалізм;
  • плановість.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.