лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

М. Ф. ЛЕГКОВА

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


 

 

 

 

 

 

 


ББК 67.402
Л 38
Рецензенти:
Агафонова Н. В., канд. юрид. наук, доц.
(Київський національний університет ім. Т. Шевченка)
Орлюк О. П., канд. юрид. наук, доц.
(Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

 

Редакційна колегія юридичного факультету
Голова редакційної колегії           В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар            О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.
Члени редакційної колегії            Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.
Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.
О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.

 

Рекомендовано до друку Вченою Радою КНЕУ
Протокол № 15 від 4 червня 2004 р.

Легкова М. Ф.
Л 38       Фінансове право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 119 с.
ISBN 966–574–737–1

Дисципліна «Фінансове право» вивчається студентами юридичних і неюридичних спеціальностей усіх форм навчання. Навчально-методичний посібник «Фінансове право» містить методичні вказівки, плани семінарських занять, термінологічні словники, основоположних понять, навчальні завдання та завдання для перевірки знань і списки рекомендованої літератури до кожної теми. Посібник також містить програму навчальної дисципліни «Фінансове право», завдання для блочно-модульного контролю знань і список літератури до всіх всього курсу.
Стане в нагоді студентам усіх форм навчання, які вивчають фінансове право, аспірантам, викладачам, а також науковцям.
© Легкова М. Ф., 2005
ISBN 966–574–737–1                                                                         © КНЕУ, 2005


Навчальне видання

 

 

ЛЕГКОВА Марія Федорівна

 

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.