лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

1. ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Програму дисципліни розроблено кафедрою макроекономіки і державного управління та схвалено Вченою Радою Національного економічного університету (протокол № 6 від 23.02. 95).

Тема 1. МЕТОДОЛОГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

  Процес розширеного відтворення і системи макроекономічного рахівництва. Еко­номічний оборот і використання систем макроекономічного рахівництва для кількісного визначення та обгрунтування  про-
порцій відтворення та показників соціально-економічного розвитку.
Теоретико-методологічні основи побудови систем макроекономічного рахівництва. Теорія трудової вартості та її значення для національного рахівництва. Концепція економічного виробництва (меж економічної діяльності) та її розвиток у працях Ф. Кене, В. Петті, А. Сміта, К. Маркса та ін. Теорія факторів виробництва і СНР. Маржиналізм та теорія граничної корисності. Теорії попиту та пропозиції, убуваючої ефективності і СНР. Концепція доходу Дж. Хікса та її використання в СНР.
Об’єкт та предмет систем макроекономічного рахівництва. Пізнавальна, методологічна та практична функції систем макроекономічного рахівництва.
Історія виникнення та розвитку систем макроекономічного рахівництва. «Економічна таблиця» Ф. Кене і процес відтворення. Ван Кліфф та його термін «національне рахівництво». Внесок у розвиток СНР Дж. М. Кейнса, Р. Стоуна, С. Кузнеца, В. Леонт’єва, К. Кларка, А. Маршалла, Дж. Хікса та ін. Принципові вдосконалення концепції СНР, здійснені в 1993 р.

Тема 2.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

  Національна та міжнародні системи макроекономічного рахівництва. Їх загальна характеристика. Спільність та відмінності різних систем макроекономічного рахівництва. Методологічні основи їх побудови. Концепція меж економічної діяльності (економічного виробництва). Теорія факто-
рів виробництва і системи макроекономічного рахівництва. Взаємо-
зв’язок систем макроекономічного рахівництва в умовах переходу до ринкових відносин.
Суть балансу народного господарства (БНГ) та його роль в системі аналізу та державного регулювання і прогнозування. БНГ як система взаємопов’язаних загальноекономічних показників і пропор-
цій. Методологія побудови БНГ та окремих груп балансів. Методи розрахунку окремих узагальнюючих показників.
Система національних рахунків (СНР) ООН. Європейська система інтегрованих економічних рахунків. Їх загальна характеристика, методологічні основи побудови і використання. Спільність та відмінності.
Структурні зіставлення БНГ і СНР. Відмінності формування показників БНГ і СНР та проблеми їх інтеграції в умовах перехідного періоду. Інтегрована система макроекономічних показників як засіб зв’язку БНГ і СНР.
Особливості застосування СНР у різних країнах з ринковою економікою.

Тема 3.
СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ТА ЇЇ СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  Система національних рахунків (СНР) ООН як модель економічного обороту. Сутність та зміст СНР. Споживачі даних СНР. Основні елементи інформації, що включаються до СНР. Головні концепції та постулати СНР.
Зміст нових економічних понять та термінів, що використовуються в СНР. Визначення внутрішньої та національної економіки. Поняття економічної території країни. Економічний зміст понять: продукти, послуги, товари, ринкові та неринкові послуги, трансферти. Резиденти та нерезиденти.
Основні класифікації СНР та визначення одиниць класифікації. Два типи економічних одиниць і два типи класифікації. Групування по галузях. Визначення галузі як господарської одиниці. Визначення закладу як одиниці класифікації. Характеристика галузевої структури економіки.
Групування економіки по секторах. Інституційна одиниця та її визначення. Поняття сектора економіки. Характеристика секторів економіки: 1) підприємства, що виробляють товари та послуги; 2) фінансові заклади і організації (корпорації); 3) органи державного управління (державні установи); 4) громадські некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства; 5) домашні господарства; 6) сектор зовнішньоекономічних зв’язків.
Групування економічних операцій. Операції з продуктами та послугами. Розподільчі операції. Фінансові операції.
Система рахунків, що використовуються в СНР. Поняття рахунку та його економічний зміст. Рахунки внутрішньої економіки, що розробляються на макрорівні, їх характеристика. Рахунки, які розробляються на рівні секторів та галузей, їх характеристика. Допоміжні таблиці, що використовуються в СНР.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.