лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ВСТУП

Дисципліна «Системи макроекономічного рахівництва» належить до тих спеціальних дисциплін, які покликані забезпечувати підготовку магістрів державного управління та державних фінансів.
Ця дисципліна грунтується на положеннях та висновках економічної теорії про розвиток виробничих відносин, розширене відтворення, дію об’єктивних економічних законів та механізму їх застосування в економічній практиці. Во-
на також спирається на знання, які студенти одержали при вивченні таких дисциплін як макроекономіка, мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, статистика, фінанси тощо. Водночас системи макроекономічного рахівництва, зокрема,
система національних рахунків (СНР), є джерелом економічної інформації,
необхідної для макроекономічного аналізу та регулювання ринкової економіки, тобто для прийняття рішень органами державного управління та фінансів щодо стимулювання виробництва, підвищення зайнятості, зниження рівня інфляції і забезпечення відповідних цілей у галузі фінансів, зовнішньоекономічних зв’язків тощо.
Мета дисципліни — надати студентам знання про сутність, структуру та зміст різних систем макроекономічного рахівництва, які використовуються в економічній практиці, насамперед про систему національних рахунків (СНР), що є сучасним міжнародним стандартом у національному рахівництві.
Головні завдання дисципліни полягають в тому, щоб розкрити:
теоретико-методологічні основи побудови систем макроекономічного рахів-
ництва;
поняття, зміст, спільність та відмінність різних систем макроекономічного рахівництва;
сутність, зміст та структуру системи національних рахунків;
склад, зміст та методи обчислення основних макроекономічних показників у системі національних рахунків;
методологію побудови основних рахунків, що розробляються на макрорівні;
проблеми розробки системи національних рахунків України в умовах переходу до ринкових відносин.
Вивчення зазначених питань допоможе студентам здобути певні знання та навички, необхідні, щоб самостійно здійснювати відповідні макроекономічні розрахунки в процесі аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.