лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціологія праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


По горизонталі:
1. Вид дослідження, мета якого — отримати додаткову інформацію для уточнення та формулювання проблеми. 3. Кількісний вираз, вимір якісних ознак. 5. Система принципів, визначена діалектичним підходом до об’єкта, що вивчається. 7. Вияв закономірності, що показує основний напрям розвитку подій. 9. Вислов­лювання, розраховане на отримання інформації, яка б давала мож­ливість операціоналізувати ознаки соціального явища, що вивчається.

По вертикалі:
2. Імовірність появи якоїсь події чи явища або їхніх взаємозв’язків. 4. Письмове опитування. 6. Трактування, яке має логіко-пізнавальний характер. 8. Друкований, рукописний та інший матеріал, створений для нагромадження та зберігання інформації. 10. Багаторазове повторення різних тенденцій, у якому виявляється стійкий зв’язок.По горизонталі:
1. Особливий вид соціологічного дослідження, коли соціолог користується не тільки даними спостереження за поведінкою індивідів, а й їхніми власними судженнями та оцінками цієї поведінки. 2. Повна послідовність усіх операцій, комплекс організаційних і пізнавальних дій дослідження. 3. Упорядкований за змістом і формою набір запитань і висловлювань, спрямованих на розкриття змісту проблеми. 4. У соціології — це друковані, рукописні та інші матеріали, створені для зберігання і передавання інформації, яка нагромаджується в результаті діяльності окремих людей, груп чи колективів. 5. Компетентні особи, які мають глибокі знання щодо об’єкта дослідження. 6. Завдання стандартної форми словесного характеру чи у вигляді спеціального малюнка. 7. Питання, на яке треба відповісти, але знань для відповіді бракує. 8. Висловлювання, розраховане на отримання інформації, яка б давала можливість операціоналізувати ознаки соціального явища, що вивчається. 9. Документ, в якому всебічно обґрунтовуються методологічні підходи й методичні заходи соціологічного дослідження. 10. Обґрунтоване припущення щодо пояснення будь-яких фактів, явищ, процесів, причин, чинників і тенденцій їхнього розвитку, яке потребує емпіричного підтвердження чи спростування.

По вертикалі:
11. Процедура конкретизації соціологічних понять чи зведення їх до таких індикаторів, які можна описувати деякою сукупністю операцій. 12. Сукупність технічних заходів, пов’язаних з методом дослідження, у тому числі окремі операції, їхня послідов­ність і взаємозв’язок. 13. Важливий метод збирання первинної соціологічної інформації через цілеспрямоване, систематичне, безпосереднє сприйняття і пряму реєстрацію значущих (з погляду цілей дослідження) фактів соціальної дійсності, найважливіших її подій, процесів, явищ. 14. Письмове опитування за допомогою анкети. 15. Найпоширеніший у соціології метод збирання первинної вербальної інформації, який полягає в опитуванні групи людей, спрямованому на розкриття змісту досліджуваної проблеми.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.