лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціологія праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Підтримувальні ролі

 1. Заохочення. Бути дружелюбним, щиросердним, чуйним стосовно інших, хвалити їх за подані ідеї, погоджуватися з ними й позитивно оцінювати їхній вклад у розв’язання проблеми.
 2. Забезпечення участі. Намагатися створити оточення, у якому кожен член групи може вносити пропозиції. Заохочувати це, наприклад, такими словами: «Ми ще нічого не чули від Джима» або запропонувати певний регламент для виступу, щоб усі мали можливість висловитися.
 3. Установлення критеріїв. Установлювати критерії, якими має керуватися група, вибираючи змістовні чи процедурні мо-
  менти або оцінюючи рішення групи. Нагадувати групі про потреби уникати рішень, що не відповідають груповим критеріям.
 4. Ретельність. Дотримуватися рішень групи, вдумливо став­лячись до ідей інших людей, які є аудиторією під час групових дискусій.
 5. Вираження почуттів групи. Узагальнювати те, що формується як колективна думка. Описувати реакцію членів групи на ідеї та варіанти розв’язання проблем.

Р. Шиндлер описав чотири групові ролі, що найчастіше трапляються, й одну роль, що зустрічається найрідше, а саме:

 1. Альфа — лідер, що імпонує групі, спонукає її до активності дій, складає програму, спрямовує, додає їй упевненості та рішучості.
 2. Бета експерт, що має спеціальні знання, навички або здібності, які завжди потрібні групі або які вона високо оцінює. Експерт аналізує, розглядає ситуацію з різних боків; його поведін­ка раціональна, самокритична, нейтральна.
 3. Гамма — переважно пасивні члени групи, які легко пристосовуються, і намагаються зберегти свою анонімність; більшість з них ототожнюється з альфою.
 4. Омега «крайній» член групи, який відстає від колективу через нездатність, якусь відмінність від інших чи страх.
 5. Р — супротивник, опозиціонер, що активно виступає проти лідера.

Дослідження М. Белбина свідчать, що для формування справді ефективної групи необхідні такі вісім ролей:
Голова. Це людина, що керує командою й координує її дії. Голова може не бути творчою й обдарованою людиною, але він повинен бути дисциплінованим, цілеспрямованим і врівноваженим. Це той, хто вміє добре слухати й говорити, правильно судити про людей і речі, розуміти інших.
Організатор. Це ініціативні, запальні, мобільні та найвпливовіші в групі люди. Під час відсутності Голови вони зазвичай перебирають на себе його роль, хоча й не є ідеальними для цього. Їхня сила полягає у прагненні та пристрасному бажанні досягти мети, слабкість — у надмірній емоційності, дратівливості та нетерплячості. Однак вони потрібні, бо спонукають інших членів групи до дій.
Мозковий центр — генератор ідей. На відміну від Організаторів люди, що входять до мозкового центру компанії, спрямовані в себе, але в інтелектуальному плані справляють великий вплив на інших. Вони є джерелом оригінальних ідей і пропозицій та мають велику силу уяви. Водночас такі люди є найрозумнішими членами команди. Проте вони часто неуважні до деталей, ображаються на критику, бувають мовчазні, за характером стримані.
Контролери-критики. Контролери також розумні, але вони володіють скоріше аналітичним, ніж творчим складом розуму. Вони скрупульозно аналізують ідеї та мають здатність бачити слабкі моменти в аргументах. Вони менш товариські, ніж інші, приховують свою думку, тримаються осторонь від команди. Однак такі люди необхідні для перевірки якості. Вони надійні, але можуть бути нетактовними й безпристрасними.
Дослідники резерву нових службовців. Це популярні члени команди, екстраверти, товариські та ризиковані, приносять у групу нові контакти, ідеї, удосконалення. Вони не є творчими людьми, не тримають кермо управління у своїх руках, тому мають потребу в команді для того, щоб їхнім внеском у вирішення професійних завдань скористалися інші.
Трудоголіки. Це практичні організатори всієї діяльності компанії. Вони перетворюють ідеї в здійснення завдань. Складання графіків, діаграм, планів є сильною стороною їхньої діяльності. Трудоголіки методичні та ефективні в роботі, користуються довірою. Вони не є лідерами, однак це вмілі та старанні працівники.
Координатори команди. Такі працівники згуртовують усю команду, підтримуючи інших, вислуховуючи їх, заохочуючи, розуміючи все і вносячи в усе почуття гармонії та згоди. Вони популярні та приємні, не прагнуть до суперництва. Це той тип людей, яких не помічаєш, коли вони є, і котрих не вистачає, якщо їх немає поруч.
Детермінатори-завершувачі. Без Детермінаторів команда не могла б закінчити нічого до призначеного терміну. Вони перевіряють деталі, турбуються про графіки, докучають іншим необхідністю щось негайно зробити. Їхня завзята систематична робота дуже важлива, але не завжди популярна.
Занадто велика кількість працівників в одній ролі означає порушення балансу, а коли кількість ролей занадто мала, то не вирішуватимуться завдання, бо одній людині доведеться виконувати більше однієї ролі. Повний набір ролей важливий, коли відбуваються швидкі зміни в трудових ресурсах, технології, продукції або на ринку. Більш-менш стабільні групи можуть обійтися й без повного комплекту ролей.
У групах можуть зустрічатися і багато інших ролей, що не завжди зводяться до цих основних. Наприклад, Монополіст, що намагається привернути до себе увагу; Мученик, що волає про допомогу й водночас відмовляється від неї; Мораліст, який завжди правий; «Мазунчик», що збуджує ніжні почуття й постійно потребує захисту; Агресор; Блазень; Провокатор; Захисник; Скиглій; Бідолаха; Невизнаний; Педант; Охоронець демократії; Пустельник; Секундометрист; Спокусник; Рятувальник; Жертва і Каратель.
Виявити структуру групи можна за допомогою соціометрії.
Лідерство — це здатність впливати на окремі особистості та групи, спрямовуючи їхні зусилля на досягнення цілей організації. Лідерство в групі тісно пов’язане з проблемами керівництва, залежності, підпорядкування і суперництва. Ставлення до формаль­ного і неформального лідерів у групі нестабільне. Суперництво, боротьба за владу посідають істотне місце в груповому процесі.
Згуртованість груп
Це ступінь взаємного потягу членів групи один до одного й до групи. Згуртованість виражається у прагненні залишитися в групі, у прагненні до співпраці під час вирішення загальних завдань і до збереження групи.
К. Левін визначав згуртованість як результат дії позитивних сил взаємного тяжіння і негативних сил взаємного відштовхування в групі; як тотальне поле сил, що змушують учасників залишатися в групі. У цілому, що більше група відповідає потребам людей в емоційних міжособистісних зв’язках, то вона згуртованіша, що згуртованіша група, то жорсткіший груповий контроль над поглядами і вчинками її членів. У згуртованій групі створюється атмосфера уважного ставлення і взаємної підтримки. Згуртованість породжує емоційну прихильність членів групи й лояль­не ставлення до спільних завдань, забезпечує групі стабільність. Взаємна залежність членів групи, об’єднаних прагненням до загальної мети, обумовлює їхню готовність поділяти труднощі та згладжувати особистісні розбіжності.
Високозгуртованою вважається група, члени якої відчувають
сильний потяг один до одного. Такі групи добре працюють і можуть підвищити ефективність усієї організації. Однак у разі розбіжності цілей групи і цілей організації високий ступінь згуртованості може негативно позначитися на продуктивності праці всієї організації.
Вадою надмірної згуртованості групи може бути й небажання її членів мислити критично і приймати серйозні рішення внаслідок розвитку процесу групової однодумності. Ця тенденція виникає через схильність членів групи швидко сходитися в думках і готовність погоджуватися один з одним, незважаючи на можливість похибки. Попри все це згуртованість зазвичай буває бажаною в групі.
Для збільшення позитивного ефекту згуртованості керівник організації має періодично проводити збори, роз’ясняючи цілі групи та їхній взаємозв’язок з цілями організації, створюючи такі умови, коли кожен член групи розуміє свій внесок у досягнення цих цілей. Підвищенню згуртованості також сприяє періодичне обговорення потенційних або актуальних проблем групи чи організації, ефекту майбутніх змін для виробничої діяльності. Крім того, згуртованості сприяють задоволення особистих потреб членів групи в групі або за допомогою групи; погодженість цілей усієї групи з індивідуальними потребами і цілями; взаємна залежність під час роботи над конкретними завданнями; зиск, що випливає з членства в групі та очікування безсумнівної користі від нього, різні симпатії між членами групи, їхній взаємний потяг; умотивованість членів групи; дружня, приваблива атмосфера; суперництво з іншою групою або групами; ворожнеча, негативне ставлення громадськості (замкнутість сект і фракцій), престиж групи.
Групове напруження
У результаті взаємодії членів групи, які мають різні погляди, позиції, моделі поведінки, плани й потреби, у групі, природно, виникає напруження. Це може виявлятися в агресивності, злості, роздратуванні, неприйнятті, страху, відчуженні. Іноді напруження призводить до відкритих конфліктів.
Однак напруження в групі відіграє й позитивну роль як чинник, що спонукає членів групи до активності, змін.
Для ефективної групової діяльності потрібна динамічна рівновага між згуртованістю і напруженням. Під впливом згуртованості члени групи відчувають підтримку й відносну безпеку, а напруження є спонукальним чинником: воно веде до незадоволенос­ті та прагнення щось у собі змінити.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.