лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна економіка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ (О. О. Бєляєв) .................................. 5
Тема 1. Концептуальні основи соціальної економіки (О. О. Бєляєв)   6
§1. Предмет курсу «Соціальна економіка».................. 6
§2. Соціальні функції економіки......................... 9
§3. Особливості соціальної економіки в перехідних умовах.... 12
Тема 2. Соціалізація економічного розвитку
(М. І. Диба, В. І. Кириленко).............................. 21
§1. Об’єктивна необхідність соціалізації економічного розвитку 21
§2. Методи соціалізації економіки....................... 27
§3. Інституційні зміни та соціальні функції держави в умовах
соціалізації економіки.................................. 39
Тема 3. Соціальне ринкове господарство
(М. І. Диба, В. І. Кириленко).............................. 46
§1. Суспільне господарство та його форми................. 46
§2. Сутність соціальної ринкової економіки. Еволюція
економічних систем.................................... 51
§3. Типи і моделі соціальної ринкової економіки............ 54
§4. Умови переходу України до соціального ринкового
господарства.......................................... 62
Тема 4. Власність: сутність, форми (О. О. Бєляєв).......... 69
§1. Сутнісні характеристики власності.................... 69
§2. Трансформація відносин власності.................... 74
Тема 5. Механізм координації соціальної економіки
(М. І. Диба, В. І. Кириленко).............................. 81
§1. Інституційні основи координації соціальної економіки.... 81
§2. Діалектика економічного і соціального та суперечності
ринкової економіки.................................... 86
§3. Соціальні суперечності економіки України та шляхи
їх розв’язання......................................... 94
§4. Механізм соціальної координації..................... 97
Тема 6. Система суб’єктів соціальної економіки
(О. М. Комяков)...................................... 107
§1. Соціальна структура суспільства. Соціально-економічна
стратифікація........................................ 107
§2. Трансформація соціальної структури в умовах перехідної
економіки........................................... 113
§3. Середній клас: суть та соціально-економічні критерії його
визначення.......................................... 119
Тема 7. Соціальна політика (О. М. Комяков)............. 122
§1. Соціальна політика: суть, основні принципи........... 122
§2. Цілі та пріоритети соціальної політики................ 129
§3. Концепція сталого розвитку як основна теорія соціальної
політики в умовах глобалізації........................... 136
Тема 8. Економічне мислення в соціальній економіці
(О. О. Бєляєв)........................................ 139
§1. Економічне мислення: поняття, місце в економічній
структурі суспільства.................................. 139
§2. Особливості формування економічного мислення
у трансформаційних умовах............................. 144
§3. Економічне мислення та неокласичний економічний аналіз 149
Тема 9. Соціальна безпека (О. О. Бєляєв, О. В. Сінельник)... 152
§ 1. Сутність соціальної безпеки держави................. 152
§2. Соціальна безпека та її діагностика................... 158
§3. Механізм забезпечення соціальної безпеки: сутність,
функції, принципи функціонування....................... 165
Тема 10. Соціальна визначеність технологічного рівня
(М. І. Диба, В. І. Кириленко)............................. 172
§1. Сутність технологічного рівня та його роль у становленні
соціальної економіки.................................. 172
§2. Роль держави та її функції в управлінні технологічним
рівнем.............................................. 175
§3. Соціальна орієнтація технологічного розвитку.......... 182

Рекомендована література............................ 191

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.