лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 


МАЧУСЬКИЙ Володимир Володимирович
ПОСТУЛЬГА Василь Євгенович

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО


 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 Рецензенти:
О. В. Баулін, канд. юрид. наук
(Національна академія внутрішніх справ України)
О. В. Копан, канд. юрид. наук
(Міжвідомчий науково-дослідний Центр із боротьби з організованою
злочинністю при Координаційному комітеті з боротьби з корупцією
і організованою злочинністю при Президентові України)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист від 28.05.04  № 14/18.2-1138
Редакційна колегія юридичного факультету
Голова редакційної колегії              В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар               О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.
Члени редакційної колегії                Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.
Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.
О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.
Мачуський В. В., Постульга В. Є.
М 37               Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.
ISBN 966–574–641–3
У пропонованому посібнику відповідно до програми курсу та на основі чинного законодавства України висвітлено найважливіші питання правового регулювання господарської діяльності. Розглянуто зокрема такі проблеми: основи регулювання господарської діяльності; засади державного регулювання господарської діяльності; суб’єкти господарювання; майнові засади господарювання; господарські зобов’язання; юридична відповідальність суб’єктів господарської діяльності; захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання; правове регулювання банкрутства; правовий захист економічної конкуренції; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; правове регулювання інвестиційної діяльності; статус вільних економічних зон в Україні; правове регулювання ринку фінансових послуг; правові засади контролю господарської діяльності.
Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
ББК 67.404
a В. В. Мачуський, В. Є. Постульга, 2004
ІSBN 966–574–641–3                                          a КНЕУ, 2004


Навчальне видання


МАЧУСЬКИЙ Володимир Володимирович
ПОСТУЛЬГА Василь Євгенович

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Навчальний посібник

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.