лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

ПЕРЕДМОВА.......................................... 7
Розділ 1. Статус та основні напрями діяльності центральних
банків
............................................... 9
1.1. Призначення і створення центральних банків.......... 9
1.2. Статус та основи організації центральних банків....... 12
1.3. Основні напрями діяльності центральних банків....... 17
1.4. Операції центральних банків...................... 20
Питання для самоконтролю............................... 30
Розділ 2. Національний банк України — центральний банк дер­жави    31
2.1. Утворення Національного банку України та основи його діяльності     31
2.2. Принципи організації та функціонування Національного банку України 47
2.3. Органи управління та структура Національного банку України   50
2.4. Економічні засади діяльності Національного банку України 63
2.5. Бухгалтерський облік у НБУ та звітність............. 68
2.6. Аудит Національного банку України............... 88
Питання для самоконтролю............................... 97
Розділ 3. Емісія грошей та регулювання готівкового обігу..... 99
3.1. Центральний банк — емісійний центр держави....... 99
3.2. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу 104
3.3. Регулювання готівкового обігу у позабанківській сфері. 114
3.4. Регулювання касових операцій банків.............. 124
3.5. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України    127
3.6. Прогнозування готівкового обігу................. 133
3.7. Інкасація та перевезення грошових знаків........... 140
Питання для самоконтролю.............................. 143
Розділ 4. Рефінансування банків......................... 145
4.1. Цілі, методи та розвиток механізмів рефінансування
банків......................................... 145
4.2. Рефінансування банків в умовах економічного зростання 148
Питання для самоконтролю.............................. 163
Розділ 5. Організація та регулювання платіжних систем...... 164
5.1. Платіжні системи та роль центрального банку в їх організації та регулюванні    164
5.2. Організація міжбанківських розрахунків............ 167
5.3. Становлення та розвиток міжбанківських розрахунків в Україні  174
5.4. Національна система масових електронних платежів... 198
Питання для самоконтролю.............................. 203
Розділ 6. Регулювання діяльності банків.................. 204
6.1. Сутність та необхідність регулювання діяльності банків 205
6.2. Організація системи банківського регулювання....... 210
6.3. Державна реєстрація банків...................... 217
6.4. Ліцензування банківської діяльності............... 240
6.5. Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів    261
6.6. Формування резервів на покриття можливих втрат за активними операціями    277
6.7. Гарантування банківських вкладів................. 297
6.8. Методичне забезпечення організації банківського кредитування і розрахунків   302
6.9. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку в банках, складання звітності та проведення аудиту.............................................. 309
Питання для самоконтролю.............................. 315
Розділ 7. Банківський нагляд........................... 318
7.1. Принципи та методи нагляду за діяльністю банків.... 318
7.2. Дистанційний моніторинг діяльності банків......... 329
7.3. Інспекційні перевірки банків.................... 333
7.4. Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського законодавства  349
Питання для самоконтролю.............................. 351
Розділ 8. Центральний банк — банкір і фінансовий агент уряду 353
8.1. Основні напрями діяльності центрального банку з обслуговування уряду 353
8.2. Забезпечення касового виконання державного бюджету 361
8.3. Роль Національного банку України в управлінні внутрішнім державним боргом 367
8.4. Зовнішній борг України і роль Національного банку в управлінні боргом 373
Питання для самоконтролю.............................. 381
Розділ 9. Грошово-кредитна політика..................... 382
9.1. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа  382
9.2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики... 387
9.3. Передавальний механізм та ефективність грошово-кре­дитної політики   395
9.4. Типи грошово-кредитної політики................ 404
9.5. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави    408
9.6. Особливості визначення і формування грошово-кредит­ної політики в Україні   414
Питання для самоконтролю.............................. 422
Розділ 10. Інструменти грошово-кредитної політики......... 424
10.1. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики     424
10.2. Політика обов’язкових резервних вимог........... 428
10.3. Політика рефінансування ...................... 439
10.4. Процентна політика.......................... 448
10.5. Політика операцій на відкритому ринку........... 456
10.6. Монетарні інструменти прямої дії................ 465
Питання для самоконтролю.............................. 469
Розділ 11. Валютна політика............................ 470
11.1. Сутність валютної політики, валютного регулювання і контролю 470
11.2. Інструменти валютної політики.................. 480
11.3. Завдання та повноваження центрального банку у сфері валютного регулювання та валютного контролю.............................................. 493
11.4. Діяльність центрального банку зі складання та регулювання платіжного балансу 516
11.5. Діяльність центрального банку з управління золотовалютними резервами      528
Питання для самоконтролю.............................. 536
Розділ 12. Центральний банк — аналітичний та інформаційно-статистичний центр банківської системи................................................... 538
12.1. Проведення центральним банком аналітичної та дослідницької роботи  538
12.2. Моніторинг процесів на мікрорівні............... 546
12.3. Складання грошово-кредитної та банківської статистики 531
Спеціальний стандарт поширення даних МВФ
Питання для самоконтролю.............................. 556

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.