лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент аграрних підприємств

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ............................................... 9

Частина І. МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.......... 11

Розділ 1. Суть аграрного менеджменту та його місце в системі економіки і менеджменту     11

1.1. Визначення аграрного менеджменту, його роль та функції 11
1.1.1. Суть аграрного менеджменту................. 11
1.1.2. Принципи функціонування аграрного менеджменту 14
1.1.3. Особливості функціонування ринкової економіки в сільському господарстві та їхній вплив на прийняття управлінських рішень................... 18
1.1.4. Основні функції менеджера.................. 23
1.2. Дія основних економічних законів та їхній зв’язок з аграрним менеджментом   24
1.2.1. Розподіл виробничих ресурсів та управлінські рішення 24
1.2.2. Чинник часу у прийнятті управлінських рішень... 26
1.3. Особливості аграрного менеджменту за різних організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств..................................... 30
1.3.1. Організація функціонування товариства з обмеженою відповідальністю    30
1.3.2. Особливості організаційних основ акціонерних товариств   33
1.3.3. Фермерське господарство.................... 35
1.3.4. Приватне підприємство...................... 37
1.3.5. Сільськогосподарський кооператив............. 39
1.4. Реєстрація сільськогосподарських підприємств........ 43
Контрольні питання.................................... 47

Розділ 2. Внутрігосподарський механізм підприємства....... 49

2.1. Внутрішня структуризація підприємства............. 49
2.1.1. Виробнича структуризація................... 49
2.1.2. Організаційна структуризація................. 50
2.1.3. Структуризація управління підприємством....... 52
2.2. Структура внутрігосподарського економічного механізму та принципи його побудови  53
2.2.1. Економічні та соціальні засади формування внутрігосподарських економічних відносин   53
2.2.2. Принципи та форми функціонування внутрігосподарського економічного механізму      54
2.2.3. Складові внутрігосподарських економічних відносин 57
Контрольні питання.................................... 61

Розділ 3. Внутрігосподарські підрозділи та управління ними.. 62

3.1. Внутрігосподарські підрозділи та їх відносини з органом управління підприємством    62
3.1.1. Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління підприємством   62
3.1.2. Організаційні основи внутрігосподарських підрозділів 63
3.1.3. Зміст внутрігосподарського договору........... 64
3.2. Організація стимулювання у внутрігосподарських підрозділах   66
3.2.1. Засади організації стимулювання центрів відповідаль­ності  66
3.2.2. Стимулювання за розрахунковими цінами та розцінками від валового доходу     73
3.2.3. Функціонування варіанта матеріального стимулювання за комплексними розцінками     76
3.2.4. Аналіз функціонування варіантів матеріального стимулювання     77
Контрольні питання.................................... 81
Частина ІІ. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ОСНОВНІ
ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ................... 83

Розділ 4. Процес прийняття рішень у менеджменті.......... 83

4.1. Процес прийняття рішень як основа менеджменту..... 83
4.1.1. Основні типи управлінських рішень............ 83
4.1.2. Чинники ризику та невизначеності при прийнятті управлінських рішень   85
4.1.3. Етапи прийняття рішень..................... 89
4.2. Визначення цілей та проблем підприємства.......... 91
4.3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства  92
Контрольні питання.................................... 94

Розділ 5. Планування та контроль у менеджменті........... 95

5.1. Функція планування в менеджменті................ 95
5.1.1. Суть планування в менеджменті............... 95
5.1.2. Стратегічне планування в менеджменті.......... 95
5.2. Внутрішнє та зовнішнє середовище менеджменту аграрних підприємств 98
5.2.1. Внутрішнє середовище менеджменту........... 98
5.2.2. Зовнішнє середовище менеджменту........... 100
5.3. Використання виробничої функції при плануванні.... 102
5.4. Використання класифікації виробничих витрат у менеджменті   104
5.5. Використання правил максимізації прибутку та мінімізації збитку при плануванні     112
5.6. Бюджетне планування в менеджменті.............. 117
5.7. Контроль у менеджменті........................ 118
5.7.1. Суть контролю в менеджменті................ 118
5.7.2. Форми контролю.......................... 120
5.7.3. Внутрігосподарський контроль............... 121
Контрольні питання................................... 125

Розділ 6. Розробка бюджетів за їхніми видами............. 127

6.1. Виробничі бюджети в рослинництві............... 127
6.1.1. Поняття бюджету та загальні підходи до його складання    127
6.1.2. Види витрат та їх розподіл.................. 129
6.1.3. Застосування виробничих бюджетів........... 133
6.1.4. Визначення прибутковості виробництва........ 134
6.2. Виробничі бюджети у тваринництві............... 137
6.2.1. Цілі та процедура складання бюджетів.......... 137
6.2.2. Види витрат та їх розподіл.................. 141
6.2.3. Застосування виробничих бюджетів........... 143
6.3. Часткові бюджети............................. 148
6.3.1. Цілі складання часткових бюджетів............ 148
6.3.2. Процедура складання та застосування бюджету... 148
6.4. Загальний бюджет............................. 150
6.4.1. Цілі складання бюджету.................... 150
6.4.2. Загальні підходи до складання бюджету......... 152
6.4.3. Структура бюджету........................ 157
6.5. Бюджет руху готівки........................... 160
6.5.1. Загальні підходи до складання бюджету руху готівки 160
6.5.2. Процедура складання бюджету............... 162
Контрольні питання................................... 162

Розділ 7. Система управління витратами на підприємстві.... 173

7.1. Суть і завдання системи управління витратами....... 173
7.1.1. Роль системи управління витратами в забезпеченні ефективності діяльності підприємства  173
7.1.2. Принципи системи управління витратами....... 178
7.2. Особливості впровадження системи управління витратами в центрах витрат    182
7.2.1. Упровадження системи управління витратами в цент­рах витрат рослинництва     182
7.2.2. Упровадження системи управління витратами у скотарстві  189
7.2.3. Особливості впровадження системи управління витратами у свинарстві    194
7.2.4. Особливості впровадження системи управління витратами в центрах прибутку    204
Контрольні питання................................... 206
Частина ІІІ. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСІВ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ.................. 208

Розділ 8. Менеджмент земельних ресурсів................. 208

8.1. Використання сільськогосподарської землі.......... 208
8.1.1. Використання земельної ділянки за цільовим призна­ченням 208
8.1.2. Передача земельних ділянок в оренду.......... 210
8.1.3. Визначення розміру орендної плати........... 213
8.1.4. Форми орендної плати..................... 215
8.1.5. Переваги та недоліки володіння землею та її оренди 218
8.1.6. Продаж земельних ділянок.................. 219
8.2. Оцінка вартості землі.......................... 220
8.2.1. Методологічні підходи до визначення вартості землі 220
8.2.2. Методики розрахунку вартості землі........... 225
Контрольні питання................................... 228

Розділ 9. Організація використання капіталу.............. 230

9.1. Використання власного і позичкового капіталу....... 230
9.1.1. Співвідношення між власним і позичковим капіталом 230
9.1.2. Інвестиційний та операційний капітал......... 233
9.2. Організація використання капіталу................ 234
9.2.1. Організація використання техніки............. 234
9.2.2. Організація використання орендованого майна... 237
9.3. Придбання (викуп) майна....................... 243
9.4. Укладання договору міни. Його особливості......... 245
9.5. Договір позики............................... 247
9.6. Передача майна у безоплатне користування......... 248
Контрольні питання................................... 250

Розділ 10. Фінансовий менеджмент...................... 252

10.1. Загальні проблеми фінансування аграрних підприємств 252
10.2. Роль і функції фінансового менеджменту на аграрному підприємстві   258
10.3. Інвестиційна діяльність на підприємстві........... 260
10.3.1. Інвестиційне планування................. 260
10.3.2. Види кредитів та джерела кредитування...... 263
10.3.3. Вимоги до позичальника та кредитної заяви... 266
10.4. Фінансова звітність підприємства та її зміст ........ 277
10.5. Основні податки і збори, які сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками 279
Контрольні питання................................... 281

Розділ 11. Менеджмент трудових ресурсів................. 283

11.1. Організація використання трудових ресурсів........ 283
11.1.1. Планування робочої сили................. 283
11.1.2. Основні завдання менеджменту трудових ресурсів 286
11.2. Залучення працівників за трудовими й цивільно-право­вими договорами 288
11.2.1. Поняття та види трудового договору......... 288
11.2.2. Колективний договір..................... 290
11.2.3. Цивільно-правова угода та особливості залучення тимчасових і сезонних працівників   293
11.3. Оплата праці й матеріальне стимулювання працівників 297
11.3.1. Оплата праці як основний чинник матеріального стимулювання працівників    297
11.3.2. Особливості оплати праці у фермерському господарстві   298
Контрольні питання................................... 300

Розділ 12. Менеджмент маркетингу...................... 301

12.1. Маркетингове планування на підприємстві......... 301
12.1.1. Основні складові процесу ціноутворення..... 302
12.1.2. Ціноутворення на основі виробничих витрат... 306
12.2. Розробка маркетингової стратегії підприємства...... 310
12.3. Проведення маркетингових досліджень............ 312
12.4. Розробка маркетингового плану підприємства...... 313
Контрольні питання................................... 315

Розділ 13. Управління ефективністю в менеджменті........ 317

13.1. Суть ефективності управління в організації......... 317
13.2. Напрями підвищення прибутковості виробництва.... 324
Контрольні питання................................... 328

Розділ 14. Використання персональних комп’ютерів у менеджменті    329

14.1. Персональний комп’ютер як засіб менеджменту..... 329
14.2. Використання електронних таблиць при бюджетному плануванні      331
14.3. Оптимізаційне планування..................... 331
14.3.1. Обґрунтування економіко-математичної задачі оптимізації виробничих витрат   331
14.3.2. Побудова числової економіко-математичної моделі та розв’язання задачі 336
Контрольні питання................................... 343
Література........................................ 344

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.