лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент аграрних підприємств

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ДЕМ’ЯНЕНКО Сергій Іванович

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 


 

Рецензенти:
В. М. Нелеп, д-р екон. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України;
М. Й. Хорунжий, канд. екон. наук, проф.
(Київський національний економічний університет)
Б. Й. Пасхавер, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. УААН
(Інститут економіки НАНУ)
О. Д. Гудзинський, д-р екон. наук, проф.
(Національний аграрний університет)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
№ 14.18.2-38 від 15.01.2004 р.

Редакційна колегія факультету аграрного менеджменту
Голова, редакційної колегії          М. М. Коцупатрий, канд. екон. наук, проф.
Відповідальний секретар            О. О. Єранкін, канд. екон. наук, старш. викл.
Члени редакційної колегії            В. Г. Андрійчук, д-р екон. наук, проф.
В. М. Нелеп, д-р екон. наук, проф.
М. Й. Хорунжий, канд. екон. наук, проф.
В. Г. Лінник, д-р екон. наук, проф.
M. I. Бондар, канд. екон. наук, доц.
В. Ф. Салабай, канд. іст. наук, проф.
М. П. Чуб, канд. іст. наук, доц.
Ю. Л. Соболєв, канд. пед. наук, доц.
І. Б. Карпова, канд. пед. наук, доц.

 

Дем’яненко С. І.
Д30     Менеджмент аграрних підприємств: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 347 с.

ISBN 966–574–703–7

Розкрито суть аграрного менеджменту та його місце в системі економічних ринкових відносин. Показано особливості аграрного менеджменту за різ­них організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Ви­світлено питання внутрігосподарських економічних відносин аграрних підприємств, зокрема основних функцій менеджменту, бюджетного планування, системи управління витратами, менеджменту землі, капіталу, трудових ресурсів.
Навчальний посібник розраховано на студентів бакалаврського рівня підготовки економічних та сільськогосподарських навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, керівників і спеціалістів аграрних підприємств та сфери аграрного бізнесу, органів управління АПК, дорадчих сільськогосподарських служб, науковців.
a С. І. Дем’яненко, 2005
ІSBN 966–574–703–7                                                                      a КНЕУ, 2005
Навчальне видання

 

 

 

ДЕМ’ЯНЕНКО Сергій Іванович

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.